Czy SP ZOZ ma obowiązek weryfikacji leków w Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków? - OpenLEX

Czy SP ZOZ ma obowiązek weryfikacji leków w Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot leczniczy (SPZOZ) - lecznictwo otwarte - jest zobowiązany do weryfikacji leków w Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków?

Chodzi o wejście w życie z dniem 9 lutego 2019 r. przepisów wprowadzających nowe obowiązki związane z zabezpieczeniami produktów leczniczych wraz z ich weryfikacją przez podmioty, które uczestniczą w ich obrocie, w związku z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/161. Przepisy krajowe w tym zakresie są w fazie projektu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX