Questions and answers

Czy ulga meldunkowa obejmuje prawo wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wierzyciel może zabrać towar będący własnością najemcy lokalu, jako zabezpieczenie zapłaty zaległego czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy w internacie mogą mieszkać słuchacze szkoły policealnej dziennej oraz dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wypłacone diety dla pracownika są oskładkowane i opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakład pracy może produkować na własne potrzeby proste narzędzia ułatwiające prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Majer Roman | Nieaktualne

Ile diet należy się za krajową i zagraniczną część podróży służbowej i czy należy się ryczałt za nocleg?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest różnica między podróżą służbową (delegacją) a oddelegowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka wysokość nagrody jubileuszowej przysługuje nauczycielowi, któremu zmniejszono wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć nauczyciel ubiegający się o stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który oddelegowuje pracowników do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie przepisy regulują możliwość zakładania uprawy plantacyjnej drzew leśnych szybkorosnących?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi podwyższenie kapitału zakładowego z zysku spółki oraz z kapitału rezerwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż domu wraz z gruntem i restauracją?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować części zamienne otrzymane od kontrahenta za darmo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować otrzymane próbki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć dietę pracownikowi, który w ciągu doby odbył 2 podróże służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć koszty delegacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podróż służbową kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej pilota?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT korektę transakcji opodatkowanej na WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować kwotę opłaty za umowę dystrybucyjną towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak zaksięgować przekazanie towaru, który ma stanowić wkład spółki we wspólny projekt z inną firmą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży zdjęć i płyt DVD?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług spedycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy zwrot kosztów przejazdu odbywa się w oparciu o "kilometrówkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Komu i na jakiej podstawie należy wypłacić świadczenia po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Kto zatwierdza i podpisuje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej istnieje możliwość rozliczenia podróży służbowej samochodem prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Pater Łukasz | Aktualne

Od którego roku opłata roczna za użytkowanie wieczyste jest opodatkowana podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jakim momencie należy ująć faktury za odsetki w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik może rozliczać podatek od towarów i usług z tytułu działalności rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie podatnik ma prawo zniszczenia dokumentacji księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy budowa dworca autobusowego na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową jest możliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy faktura wystawiona na pracownika spółki jest podstawą do ujęcia wydatku w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje taki zapis prawny, który uniemożliwia podpisanie więcej niż trzech umów zlecenie z osoba fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie socjalne pracownikowi z tytułu zawarcia związku małżeńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy należy w spisie z natury dla celów VAT ująć używane wyposażenie, nie ujęte w żadnej ewidencji wyposażenia firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy obowiązkowa korekta kosztów z tytułu nieuregulowanych płatności dotyczy też kosztów bezpośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik musi posiadać koncesję na usługę monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pożyczka może mieć miejsce mimo braku wydania przedmiotu pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy rencista prowadzący działalności gospodarcza, może uwzględniać kwotę wolną od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy spółka może amortyzować dom pokazowy, w którym część pomieszczeń wynajmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy uczniowi z orzeczoną niepełnosprawnością można przedłużyć okres nauki w II klasie liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy ujawnienie środka trwałego powoduje konieczność uregulowania zaległego zobowiązania z tytułu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne