Pytania i odpowiedzi

Czy w związku ze świadczeniem usług sportowo-rekreacyjnych przysługuje opodatkowanie stawką preferencyjną 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwrot bonifikaty podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy można dokonać odliczenia w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna będąca stroną umowy zlecenia jest zobowiązana do wystawiania rachunków czy faktur vat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy dochód z zasiłku pielęgnacyjnego wlicza się do dochodu na potrzeby odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kawecka Anna | Aktualne

Czy wydatki na organizację turnieju tenisowego można powiązać z działalnością opodatkowaną gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy renta wypłacona przez bank powinna być uwzględniona w zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w PKPiR należy łączyć działalność rolniczą i usługową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy sprzedaż lodów z przyczepy gastronomicznej powinno być rejestrowane na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dokumentację cen transferowych należy sporządzać nawet w przypadku, gdy zachowane są ceny rynkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy mąż może użyczyć nieodpłatnie część lokalu żonie na cele prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić datę wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony i z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy sektor magazynowania przyjętych pojazdów w stacji demontażu może zostać wyznaczony wewnątrz hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na zastępstwo można przedłużyć umowę do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Fota Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie wliczać okres zagranicznego zatrudnienia do ogólnego stażu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego w trakcie urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, który ustalił, że krewny zobowiązany do płacenia za DPS przebywa za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu należy się refundacja kosztu okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Co należy podać w podstawie prawnej do regulaminu ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy Spółka może zastosować stawkę VAT 0% do dostawy towaru, jeżeli będzie w posiadaniu komunikatu IE599?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości może korzystać ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie działania w opisanej sytuacji należy podjąć w kwestii historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., oleksyn-wajda agnieszka | Aktualne

Jak opodatkować zyski z zagranicznych funduszy inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zafakturować i rozliczyć sprzedaż wydłużonej gwarancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podatnik powinien opodatkowywać zaliczki otrzymane na poczet wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakich przypadkach naczelnik urzędu skarbowego może odmówić zwrotu VAT w terminie 25 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy VAT zagraniczny może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jaki jest nieprzekraczalny termin odliczenia strat z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów należy naliczyć i wypłacić dywidendy w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób wypełnić deklarację CIT-D w związku z uzyskanymi darowiznami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy Wójt może zasiadać w komisji rekrutacyjnej urzędu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy usługa zarządzania i administrowania nieruchomością jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy możliwe jest skrócenie czasu obowiązywania inwentaryzacji stanu lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Kiedy należy wykazać dostawę energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy osoba, która pracowała w Polsce i w Hiszpanii może ubiegać się o emeryturę w obu krajach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Po jakim kursie spółka powinna wycenić środki w dniu zapłaty za zobowiązania dla dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zasiłek pielęgnacyjny na dziecko jest dochodem osobistym matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób wykorzystać zaległą ulgę związaną z transferem środków z IKE na IKZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osobie przebywającej w noclegowni można przyznać świadczenie w postaci usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie będą konsekwencje w VAT podjęcia decyzji o utylizacji towaru w Egipcie lub jego powrotu do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne