Questions and answers

Czy firma prowadząca szkolenia bhp obowiązana jest przechowywać pisemne egzaminy przeprowadzane po ich zakończeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy organ prowadzący może dokonać podwyżek dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy osoba osiągająca dochody z najmu prywatnego może ujmować w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy osoby prowadzące instruktaż stanowiskowy powinny przejść kurs pedagogiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy otrzymana przez muzeum dotacja celową na zakup gablot wystawowych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik musi czekać na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może ukarać kierowcę za zniszczenie tachografów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy rolnik powinien ująć ciągnik w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedając samochód w ramach działalności należy działalność odwiesić i samochód sprzedać z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego przerywa ten urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wolnostojący kontenerowy budynek powinien być wyposażony w instalacje wod. – kan. i toaletę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy wszystkim pracownikom należą się dni wolne za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy w zgłoszeniu występują strony postępowania lub osoby trzecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy zaliczki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej stanowią koszt podatkowy na podstawie wystawionego rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy „self-billing” może być stosowany również przy świadczeniu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jakie dane należy zamieścić na fakturze dokumentującej dostawy towarów na rzecz kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak najkorzystniej podatkowo przekazać całe przedsiębiorstwo małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczać na gruncie VAT komisową sprzedaż samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak obliczyć wysokość potrącenia komorniczego niealimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć niewypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo refakturować odsprzedaż gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę korygującą dla duńskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT korektę faktury dot. transakcji objętej odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak wpłynie na proporcję odliczania VAT sporadyczna sprzedaż samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak wyliczyć wartość remanentu w cenach netto zakupu uwzględniając odchylenia z tytułu marży i VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kogo należy powiadomić o osiąganym przychodzie przez emeryta policyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakiej kwocie wykazać należne zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości podatnik będzie odliczał od 1 kwietnia 2014 r. VAT od rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować środki pieniężne z zagranicznego funduszu emerytalnego, otrzymane po śmierci męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym miesiącu podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W którym miesiącu powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód w przypadku wysyłki towaru z płatnością "za pobraniem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca wskazał w ofercie jako adres siedziby - adres zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy dobrowolna wpłata - darowizna na rzecz organizacji sportowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dostawa używanego budynku jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły opłaca składki ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych za kierowcę gimbusa szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2014 r., Piszko Agata | Aktualne