Questions and answers

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenie dla dorosłej córki przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika, który w ciągu miesiąca był na urlopie wychowawczym i zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na jakich zasadach jest pobierana opłata za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jakiej deklaracji należy rozliczyć korektę listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, kiedy nie można zdobyć od klienta podpisu na korekcie faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy drzwi zamontowane na klatce schodowej przy wyjściu z budynku powinny być wyposażone w klamkę antypaniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy fundacja może prowadzić kilka dzienników kosztowych zgodnie z rozliczanymi dotacjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy gmina może i czy powinna skorzystać z czynnego żalu z uwagi na opóźnienia w przekazaniu deklaracji VAT-7 do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy grunt musi stanowić środek trwały aby odsetki od kredytu mogły być zaliczane do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy kliny pod koła wykorzystywane przy rozładunku TIR-ów muszą posiadać atesty dotyczące wytrzymałości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy otrzymanie dokumentu IE-599 jest wystarczającym do uznania eksportu jako bezpośredni i zastosowania stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu darowizna maszyny na rzecz osoby najbliższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy samochód, który był w środkach trwałych i był kupiony na umowę sprzedaży, sprzedaję z VAT-em czy zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy szkoła jako jednostka budżetowa może prowadzić sklepik szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zakup towaru dokonany poprzez dom aukcyjny należy potraktować i rozliczyć zgodnie z procedurą marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Welsyng Anna | Aktualne

Jaka jest wartość początkowa samochodu w księgach i jaka jest wartość samochodu dla celów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż gruntu kupionego w 2013 r. jako grunt rolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż samochodu kupionego w grudniu 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak dokumentować sprzedaż, gdy nie posiadamy kasy fiskalnej, a osoba fizyczna nie żąda wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie postępowanie powinien przeprowadzić PINB, żeby obciążyć kosztami rozbiórki hipotekę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jakie przepisy techniczno-budowlane obowiązywały w czasie powstania obiektu w 1957 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje wypłata nagrody za najlepszy film konkursowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakim rodzinom przysługuje prawo do karty dużej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak opodatkować dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w księgach i na deklaracjach VAT fakturę z Czech za usługę marketingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT działalność ubezpieczeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT przekazanie francuskiemu kontrahentowi części samochodowych do regeneracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać sprzedaż i jaki kurs powinien zastosować w przypadku sprzedaży owoców do RPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakim miesiącu możemy odliczyć VAT z faktury za najem pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

W jaki sposób mogę nabyć obrazy od artysty, który nie ma zgłoszonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dokumenty złożone na wyjaśnienie rażąco niskiej mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie towarów w ramach programu lojalnościowego podatnik powinien opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od stycznia 2014 r. spółka ma prawo do odliczania 100% VAT od leasingowanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy plac manewrowy stanowi budowlę na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podmiot zwolniony podmiotowo z VAT w związku ze sprzedażą samochodu (środka trwałego) musi wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy po przyznaniu zasiłku dla opiekuna należy odprowadzić za osobę składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na 3/5 etatu, przysługuje dzień wolny za święto przypadające na dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne