Questions and answers

Czy przekazanie wspólnikowi nieruchomości będącej własnością spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy radny może wykonywać pracę zarobkową w firmie będącej jednocześnie kontrahentem gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy składki na zakup jednostek uczestnictwa mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy skorygowane otrzymane odsetki są przychodem w momencie otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w związku z zakupem lokali na wynajem przysługuje nam odliczenie podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakres czynności ma istotne znaczenie w rozliczaniu czasu pracy kadry kierowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zamawiający jest zobowiązany do poprawy omyłek w ofercie wykonawcy w sytuacji, gdy postępowanie podlega unieważnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jaką formę opodatkowania powinna wybrać pielęgniarka będąca na kontrakcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak fundacja powinna ustalić moment przekroczenia limitu zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie są zasady delegowania pracownika przez polskiego pracodawcę, który działa na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zajęcie pasa drogowego pod reklamę, bez zgody właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć faktury prognozowe i kiedy odliczyć od nich VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy podatnik może skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 40%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien założyć działalność gospodarczą

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku prowadzenia kursów nauki jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób należy pomniejszyć kwotę ryczałtu na jazdy lokalne w przypadku urlopu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką datą najwcześniej może być wystawiona faktura na świadczenie usług fotograficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy bardziej opłacalnym jest dla celów podatku dochodowego i VAT rejestracja firmy w Berlinie czy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy konwersja pożyczki na kapitał zapasowy podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zakupić używaną maszynę spełniającą wymagania minimalne i użytkować ją w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy na gruncie VAT bank rozpoznaje import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może refakturować na spółkę koszty dostawy energii i wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podlegają zwolnieniu usługi opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu przekazanie samochodów używanych na cele prywatne pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy składka na ubezpieczenie na życie, opłacana za pracownika, stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w związku z nabyciem prenumeraty czasopisma od firmy Niemiec, należy rozpoznać import usług i naliczać podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną dotyczy wyłącznie psów posiadających rodowód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż suszonych pakowanych i niepakowanych owoców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi przekazanie 2 spółek spółce matce w ramach wypłaty dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie kwartalnika za darmo klientom sklepów przez wydawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi ze stażem pracy poniżej 10 lat zatrudnionemu na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak poprawnie rozliczyć na gruncie VAT WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT nieodpłatne przekazanie przedmiotu w celach promocyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę wykonania w Niemczech ogrodu pokazowego na wystawie ogrodniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać podatek naliczony od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakis sposób naliczyć podatek dochodowy w przypadku leasingu zwrotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy agio podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane z realizacji umowy o dzieło przez obywatela Włoch podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dzwony do segregacji odpadów należy traktować jak pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę przekazaną lokalnej Gminie w formie sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy oddanie dnia wolnego za przypadające święto w sobotę może nastąpić w innym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone pracownikowi stanowi koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy organ ma obowiązek poinformowania inwestora o przygotowanej do odbioru decyzji pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży pracownikom zatrudnionym na stanowiskach malarza i spawacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu otrzymanych bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne