Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie zakładu zbierane są odpady - przeterminowane produkty wyprodukowane w tym zakładzie oraz opakowania od odbiorców wyrobów tego zakładu. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów został złożony 30 sierpnia 2019 r. W dniu 3 października został uzupełniony zgodnie z życzeniem Urzędu. Należało oczekiwać już decyzji. Tymczasem dopiero 17 października Urząd wezwał zakład do uzupełnienia wniosku o decyzję środowiskową, gdyż od 11 października weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej n.r.p.z.o.ś., zgodnie z którym zbieranie odpadów wymaga teraz decyzji środowiskowej.

Czy powyższa sprawa wszczęta przed wejściem w życie n.r.p.z.o.ś. wymaga rozpatrywania zgodnie z nowym rozporządzeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację