Questions and answers

Czy podatnik może od lipca 2015 r. odliczać 50% podatku VAT z zakupionego paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy sprzedaż części nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku, generuje przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu, jeśli na mocy ugody zniesiona została współwłasność?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy sprzedaż ratalną należy uznać za udzielenie pożyczki i kiedy powstanie przychód u sprzedającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy umorzenie kredytu w zamian za przekazanie nieruchomości stanowić będzie wydatek na własne cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy używany sprzęt komputerowy zaliczony do grupy "4" można amortyzować przy zastosowaniu metody degresywnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy właściciel jednoosobowej firmy musi przejść szkolenie wstępne i okresowe bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy wydatek na karty hotelowe jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione przez pracowników na zakup posiłków mogą stanowić koszt pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy zamawiający może przeprowadzić wizję lokalną tylko z tym wykonawcą, który złożył wniosek o jej przeprowadzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający musi zwrócić próbki wykonawcom jeśli postępowanie zostało unieważnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jaka jest definicja dachu płaskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak dokumentować wydatki na korzystanie przez wspólnika spółki z o.o. z auta prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż samochodu, którego współwłaścicielem jest bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie możemy zastosować stawki amortyzacyjne dla odkupionych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie warunki techniczne musi spełniać budynek, aby przekształcić go w placówkę opiekuńczo wychowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jak należy odliczać VAT od zakupu paliwa oraz innych wydatków eksploatacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć podstawę 30% wartości zakupu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak poprawnie rozliczyć wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy doszło do pomyłki w oznaczeniu nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak potraktować na gruncie podatku VAT wpłatę zaliczki na rzecz kontrahenta z USA z tytułu naprawy maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać zwolnienie podatkowe podatnik, który ma dwa zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego w ramach umowy z operatorem sieci PLUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę z Google, której przedmiotem jest zamieszczanie na stronie internetowej reklam i banerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup osprzętu do ciągnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak stosować przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić, czy wychodki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych są ustawione legalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak ustalić zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku sprzedaży wybudowanej przez podatnika nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak wycenić wartość otrzymanej nieodpłatnie usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować wymianę sprzedanego w poprzednich latach urządzenia na podobne urządzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kto nadaje klasy techniczne drogom i jaka jest procedura przy zaliczaniu danej drogi powiatowej do danej klasy technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Na jakich zasadach możemy zawłaszczenie naszego urządzenia zaliczyć w straty stanowiące koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Po jakim kursie księgować zwrot płatności związany ze zwrotem towaru przez klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakiej odległości od granicy należy usytuować pokrywę zbiornika na ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W jakim czasie po sporządzeniu protokołu powypadkowego należy zapoznać z jego treścią poszkodowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

W którym miesiącu podatnik powinien wykazać WDT w deklaracji VAT i w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z kim gmina powinna wejść w spór kompetencyjny dotyczący uprzątnięcia padłego zwierzęcia łownego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy dla polecania pracownikom pracy w sobotę istnieje konieczność wprowadzania równoważnego systemu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor DPS może wymeldować uciążliwego mieszkańca placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy kaucja stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy kopiarkę o wartości 3500 zł można zamortyzować jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszty poniesione na delegację pracownika stanowią koszty uzyskania przychodu dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odliczać 50% VAT od paliwa do samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można wstrzymać wypłatę zasiłku stałego do wyjaśnienia kwestii zatajenia zatrudnienia przez stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów kwotę naliczonych i wypłaconych od umowy pożyczki odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny w dniu przesłuchania w izbie lekarskiej w charakterze świadka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy od 1 lipca 2015 r. podatnik ma prawo odliczać VAT od zakupu paliwa do traktorka typu YANMAR?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego od paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać VAT od paliwa zakupionego do sprzedawanych motocykli i quadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy po stronie firmy powstaje przychód, jeśli pracownik używa prywatnego telefonu lub tabletu do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy powstaną różnice kursowe w przypadku faktury wystawionej w zł i płatności dokonanej na konto walutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony jednocześnie u dwóch pracodawców musi odbyć badania profilaktyczne u każdego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony w innej jednostce samorządowej jest zobowiązany do złożenia ślubowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy przepisy określają zasady wyłaniania przedstawicieli pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne