Questions and answers

Kogo należy uznać za interesariusza przy opracowywaniu powiatowych programów ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy pracodawca może wyznaczyć jednego pracownika wykonującego czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy każdy niepełnosprawny pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakiego rodzaju dochody jednostek budżetowych podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na gruncie CIT refundację z prywatnego źródła należy rozliczać tak samo jak dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien odpowiedzieć na pismo wykonawcy, w którym punktuje on liczne błędy w ofertach konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jakim przeglądom powinno się poddawać maski oddechowe wielokrotnego użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy inżynierom budowy przysługuje w okresie jesienno-zimowym posiłek regeneracyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z duplikatów dot. faktur wystawionych w grudniu 2008 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zakup licencji komputerowej od austriackiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę wystawioną z tytułu zamieszczenia ogłoszenia na portalu Gumtree?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo refakturować na kontrahenta z Danii koszty transportu wykonanego na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT sprzedaż usług za pośrednictwem sklepu Google Play?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do wykonywania prac remontowych niedotyczących urządzenia energetycznego konieczne jest posiadanie uprawnień SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek rejestracji na potrzeby VAT w przypadku sprzedaży towaru do Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT odpłatne korzystanie przez wspólników spółki z jej środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy sprzedaż wyprodukowanej przez nas energii podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej sytuacji obecnie ma zastosowanie art. 153 ust. 2 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaka stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży gruntu wraz z budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy należy sporządzać informację podsumowującą z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wylot rynny betonowej do rowu jest urządzeniem wodnym, na którego wykonanie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy ustalając VAT od marży bierze się pod uwagę cenę nabycia, czy cenę zaktualizowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można wykorzystać oczyszczone ścieki do naśnieżania stoku narciarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa może występować jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłaty za media zwracane przez najemcę stanowią przychód wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do ubiegania się o zwrot podatku wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można ująć w kosztach podatkowych wydatek na bilety lotnicze na podstawie rezerwacji biletowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sfinansowany przez pracodawcę w 99% pakiet medyczny dla pracowników rodzi obowiązek opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie skutki niesie wystawienie i wysłanie kontrahentowi dwóch identycznych oryginałów faktur na sprzedaż towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak liczyć limit 20.000 euro dla celów zaliczenia w koszty ubezpieczenia samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy raty leasingu operacyjnego w całości stanowić mogą koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jest możliwa jednorazowa amortyzacja know-how?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy przy sprzedaży usług licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury nabycia od gminy gruntu, na którym chce zbudować fabrykę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji samochodu z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do kiedy należy złożyć informacje o dokonanym remanencie oraz deklaracje VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zaksięgować w 2015 r. fakturę dotyczącą usługi z datą 19 grudnia 2014 r., znalezioną w roku 2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy u kupujących mieszkanie po cenie niższej niż rynkowa wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co stanowi podstawę opodatkowania przy wniesieniu przez osobę fizyczną praw autorskich do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakim terminie powstaje obowiązek zapłaty PCC w sytuacji dokapitalizowania spółki z o.o. w formie dopłaty pieniężnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej części syndyk może zająć wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować obciążając gminę za naprawę murów obronnych po otrzymaniu zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można pracownikom skrócić obowiązkowy odpoczynek tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy można naliczyć wyższy odpis na ZFŚS w związku z zatrudnianiem operatora oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie odpady nie podlegają przepisom dotyczącym termicznego przekształcania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak należy opodatkować przychód z gier na facebooku, gdzie odbiorcą usługi będzie facebook z siedzibą w Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dopuszczalne jest usuwanie gałęzi w lesie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy niezabudowany grunt podlega amortyzacji jako odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości fundacji generuje przychód po stronie użyczającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszt zużycia/przesyłu energii do działki stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy niezamortyzowana część mebli może być zaliczona do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ujawnione straty pieniężne mogą zostać zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jeżeli podatnik opłaca zaliczki na CIT miesięczne to zobligowany jest alokować koszty w poszczególnych miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne