Questions and answers

Czy PSZOK stanowi też bazę przeładunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy rada miasta może uchwalić plan z inną wysokością zabudowy niż jest ona w studium?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy rowerownię należy opodatkować podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy samorządowa jednostka organizacyjna jest płatnikiem PIT od umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy słuchacze szkoły policealnej w czasie pandemii w roku szkolnym 2020/21 podpisują listę obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy spółka akcyjna ma obowiązek wystawienia PIT-8C w przypadku nabycia udziałów od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy szpital mając wpis do BDO może oddać złom, jeśli budynek jest własnością powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy teren zbiornika retencyjnego powinien być ogrodzony i zabezpieczony

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy usługi sklasyfikowane wg PKD jako 70.22.Z można od 2021 r. opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy wspólnicy powinni zgłosić likwidację spółki z o.o. komandytowej w US?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wykonanie badań trzy miesiące przed podjęciem pracy przez pracownika jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy wymiana i przechowywanie opon wykluczają z ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z przekroczeniem terminu zasadne będzie wypłacenie dotacji za efekt kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zakup akcji od osoby fizycznej przez spółkę z o.o. podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zakwaterowanie pracownika innej spółki generuje przychód po jego stronie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zasadne jest wzywanie inwestora do przedłożenia zgłoszenia RDOŚ zgodnie z art. 118 ust. 1 pkt 4 u.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy zasiłek chorobowy w wysokości 100% przysługuje pracownikom niemedycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy z ulgi na złe długi w podatku dochodowym można skorzystać wstecznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna żądania złożenia ponownej deklaracji w związku z kompostowaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować sprzedaż aparatów słuchowych i wkładek usznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak dostarczyć skutecznie rozwiązanie umowy w dobie pandemii COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakich dłużników alimentacyjnych OPS powinien przesłać do BIG?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie dane powinny się znajdować w tytule przelewu obok imienia i nazwiska świadczeniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie dane wykazać w CIT-ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie składki opłaca przedsiębiorca przebywający na urlopie macierzyńskim oraz wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą sprzedaż samochodu uzyskanego przez wspólnika od spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić Centrum Badawczo-Rozwojowe by skorzystać z ulgi B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić nauczyciel na dzień złożenia wniosku o urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki jest okres rozliczeniowy czasu pracy dla nauczyciela zatrudnionemu w jednostce feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy dokonać korekty dokumentu złożonego do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy dokumentować szkolenia okresowe z zakresu BHP w formie samokształcenia kierowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak należy rozliczyć VAT od zwracanych zaliczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak należy rozumieć zapis o świadczeniach pieniężnych przysługujących studentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinno wyglądać dalsze postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, powinna dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ująć w PKPiR zakup działki oraz koszty notarialne poniesione przez dewelopera w związku z inwestycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wypełnić PIT-11 w przypadku, gdy wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy dyżur domowy może naruszać pracownikowi odpoczynek dobowy lub tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy działalność agenta ubezpieczeniowego jest uznawana za wolny zawód, a kiedy nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Kiedy może zostać przyznane uczniowi stypendium sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu postoju samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kto może wykonywać i nadzorować znieczulenie miejscowe w czasie zabiegu usunięcia zaćmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Na jakie cele SPZOZ może przeznaczać uzyskiwane środki finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek okresowy po opuszczeniu zakładu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne