Questions and answers

Czy sprzedaż gruntu zabudowanego budynkami przeznaczonymi do rozbiórki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy budowa antenowych konstrukcji wspornych oraz instalacji radiokomunikacyjnych jest inwestycją celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy wprowadzający sprzęt powinien zapewnić możliwość odbioru zużytego sprzętu z magazynów hurtowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu na rzecz jego użytkownika wieczystego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT, gdy świadczenie usług jest realizowane w pakietach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wykazać w BDO piach i wodę zawarte w przywiezionych przez firmę odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób ustalić wymiar urlopu pracownicy zatrudnionej u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy gminą właściwą do przyznania zasiłku z pomocy społecznej jest gmina obecnego miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy firma z UE nieposiadająca adresu w Polsce może wystawić dokument EDPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej opodatkowanie dotacji podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy możliwe jest wykazanie w JPK prawidłowych danych na fakturze pierwotnej na podstawie otrzymanej noty korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy OPS powinien uregulować fakturę dotyczącą płatności za pobyt strony w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy uzasadnienie przyczyn określenia terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie daty musi być zawarte w SWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do robót pomocniczych przy budowie domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy odległość placu zabaw od wjazdu do garażu zamkniętego dotyczy również wyjazdu awaryjnego z garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

W jakim trybie pracodawca może wprowadzić zmiany do regulaminu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy wody z odwadniania zakładu górniczego odprowadzane do rowu należy traktować jak ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Gdzie i czy w ogóle składa się projekt techniczny wewnętrznej instalacji gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy narodowość mieści się w katalogu szczególnych kategorii danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jaka ryczałtu będzie właściwa dla przychodów z usług wykonywanych na podstawie umowy agencyjnej PKD 46.13.Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik świadcząc usługę w zakresie udrażniania rur może zastosować stawkę ryczałtu 5,5% czy 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przepis o opodatkowaniu gabinetów pielęgniarek w szkołach obowiązuje od 01.01.2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie decyzje powinien wydać organ podatkowy za okres, w którym działka opisana w pytaniu należała do GDDKiA?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy należy czekać, aż decyzja GINB będzie prawomocna, by inwestor mógł ją zaskarżyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę otrzymaną od firmy kurierskiej z Holandii za transport towaru z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy i w jakiej formie należy prowadzić dziennik operacyjny dla stacji transformatorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 0% VAT przy refakturowaniu usługi transportu towaru z Ukrainy do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie są wymagania dla windy osobowej po zaniku zasilania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak rozliczać środki z tarczy antykryzysowej przy prowadzeniu działalności strefowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zaliczkę za usługi budowlane należy wykazać na kasie i opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszty ubezpieczenia samochodu w przypadku jego sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinien wyglądać wzór pisma do akt osobowych informujący pracownika o zmianie wysokości dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zapłata za przedawnione odsetki może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ojcu należy uchylić prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na córkę, która pobiera dodatek pielęgnacyjny w KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może dokonać zwrotu asystentowi rodziny kosztów używania pojazdu do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy urząd może wpłatę za należność bieżącą z tytułu dzierżawy zaliczyć na poczet zaległych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób będzie funkcjonowała szkoła, jeżeli nie zostanie zatwierdzony arkusz majowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak powinien rozliczyć polskie dochody obywatel Polski mieszkający w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne