Pytania i odpowiedzi

Czy na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako Ws można wybudować budynek rekreacji indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy rada pedagogiczna opiniuje w drodze uchwały wnioski zgłaszane przez nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy prawidłowo ustalić datę zakończenia stażu nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kto może być ekspertem dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy nowa szkoła może przejąć patrona likwidowanej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy usługi badania sprawozdań finansowych podlegają pod obowiązkowy MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak wykazać w pliku JPK_V7M dostawy trójstronne realizowane przez drugiego w kolejności podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kogo dotyczy obowiązek wprowadzania danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Od kiedy nauczyciel otrzyma wynagrodzenie z tytułu posiadania stopnia nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy można wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu dla 44 mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak spółka z o.o. może zatrudnić pedagogów w trzech placówkach, które prowadzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w placówce feryjnej zatrudnionemu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy montaż anteny tv na dachu budynku mieszkalnego wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy zmiana funkcji stawu hodowlanego na rekreacyjny wymaga zmiany pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw obowiązuje także zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Jak rozliczyć urlop psychologowi zatrudnionemu w placówce nieferyjnej w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w przypadku dostawy używanych zegarków należy stosować kod GTU_08?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy urządzenia klimatyzacyjne muszą być przeglądane przez firmę zewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy inwestor we wniosku o wykonanie urządzeń wodnych powinien również zawnioskować o usługę wodną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy wióry tworzywa sztucznego, które powstaną po zmieleniu są nadal odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy spółka powinna rozpoznać podatek VAT z tytułu przejęcia od dłużnika domu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy aktualnie możliwe jest ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, mimo upływu terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy osady o kodzie 02 03 05 z zakładowych oczyszczalni ścieków mogą być przekazywane rolnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy przetworzenie kodu 20 03 01 musi być odnotowane na każdej karcie ewidencji odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy skratki można przekazać do odbiorcy łącznie z osadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za dostosowanie miejsc wstępnego magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu domu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wnioskodawca powinien złożyć nowy operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy można udzielić pozwolenia wodnoprawnego dwóm zakładom?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy podczas ferii zimowych nauczycielka może świadczyć pracę w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy podatnik dokonujący skupu odpadów musi posiadać kasę rejestrującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy brak deklaracji zgodności uniemożliwia rejestrację łodzi do amatorskiego połowu ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przekazanie autobusów w formie aportu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jaka odprawa należy się referentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy zasady odstępstwa od przepisów technicznych obowiązują tak samo transport kolejowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy należy wypłacić świadczenie pielęgnacyjne na rachunek bankowy wskazany przez pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy zamawiający żąda informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy wyprodukowane maseczki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie zerwania kontraktu zakupowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne