Czy zgodnie z MSR spółka może lub powinna wprowadzić do ewidencji środków trwałych klisze drukarskie, które zakupuje, a następnie przekazuje drukarni produkującej przy ich użyciu opakowania dla spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2018 r.

PYTANIE

Spółka produkcyjna wyprodukowane przez siebie produkty sprzedaje w opakowaniach, których sama nie jest producentem. Wykonanie opakowań jest zlecane drukarni. Drukarnia, aby wyprodukować opakowanie, musi użyć "kliszy drukarskiej" - jest to fotopolimer ze wzorem konkretnego opakowania, montowany na maszynie drukarskiej. Koszty zakupu fotopolimerów ponosi spółka, oddaje je do używania drukarni. Drukarnia może fotopolimer używać tylko do wyprodukowania opakowań dla spółki, spółka teoretycznie może taki fotopolimer przekazać innej drukarni (jeżeli będzie możliwość zamontowania na maszynie drukarskiej). Jednostkowy koszt przygotowania i wykonania (taki jest opis na fakturze zakupu) takiego fotopolimeru jest wyższy niż 10.000 zł netto, a spółka przewiduje sprzedawać swoje produkty w opakowaniach wyprodukowanych za pomocą tego fotopolimeru dłużej niż rok. Spółka prowadzi księgi zgodnie z MSR.

Czy spółka może lub powinna ww. fotopolimery wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować je zgodnie z przewidywanym terminem ich użytkowania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access