Questions and answers

Czy prowadzenie przez wody powierzchniowe linii energetycznej w rurze ochronnej wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy spłata kredytu hipotecznego zawsze uprawnia do skorzystania z ulgi na własne cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w podstawie wymiaru trzynastki uwzględnia się premię uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy w podstawie wynagrodzenia chorobowego uwzględnia się dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w miesiącu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy w styczniu 2016 r. zmieniła się łączna długość urlopów przysługujących z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wypłata dywidendy rzeczowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy za okres pełnienia obowiązków dyrektora przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zastępcy kierownika zamawiającego wystarczy do działania pisemne upoważnienie ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy z osobą, której ZUS przyznał rentę można rozwiązać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy zwolnienie ze szpitala na chore dziecko przerywa urlop rodzicielski matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć silnik spalinowy zamontowany w łodzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka powinna być treść pisma o udzieleniu nauczycielce urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż lokalu użytkowego w budynku, gdzie większość powierzchni będzie mieszkalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować na dojazd do gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak często należy kontrolować leki i sprzęt, które wchodzą w skład zestawu reanimacyjnego w stacji dializ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Jakie czynniki mają wpływ na długość okresu wypowiedzenia umowy na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jakim kosztem są kary za nieprzestrzeganie warunków umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do prowadzenia kontroli nad wynikami pomiarów ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć wynajem budynku użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozumieć definicję gospodarstwa domowego, mając na względzie przepisy ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak naprawić błąd w obliczeniu ulgi podatkowej pracownikowi zatrudnionemu na dwóch etatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak OPS może pomóc chorej osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, która nie ma rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak podatkowo rozliczyć koszty wyjazdu pracowników na posiedzenia Rady Nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak po zmianach prawidłowo udzielić urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić czas pracy dla pracowników niepełnosprawnych w zakładzie aktywności zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać umowy sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty usługi usunięcia usterek świadczonej na rzecz norweskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup urządzenia dokonany w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć świadczenia wypłacone po śmierci pracownika małżonkowi będącemu nierezydentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ująć w księgach handlowych kradzież całkowicie zamortyzowanego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak wyliczyć wymiar etatu w miesiącu, w czasie którego kończy się stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy ubytki w towarach można zaliczyć do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy zajście w ciążę powoduje przedłużenie umowy czasowej do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do wykazania w formularzu ZUS IWA wypadku przy pracy stażysty skierowanego z urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kto powinien dokonywać wpisów w książeczce zdrowia dziecka w części III (okres prenatalny - ciąża)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy udzielać dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom niepełnosprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na jakich zasadach podlegają zwolnieniu z opodatkowania dochody uzyskiwane przez kluby sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach przysługuje urlop macierzyński kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy i kiedy zarząd odpowiada swoim majątkiem za nieprawidłowości podatkowo-księgowe wykryte w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszt polisy OC syndyka stanowi koszt uzyskania przychodów upadłego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik wykonujący pracę w strefie narażenia na hałas może słuchać muzyki w słuchawkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy spółka może dokonać korekty zeznania rocznego aby prawidłowo ująć błędnie zakwalifikowane środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy stowarzyszenie może odzyskać niesłusznie zapłacony podatek za lata poprzednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego daje możliwość zaliczenia odpisu do kosztu uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne