Czy w przypadku wydłużenia terminu na udzielenie reklamacji z 30 do 60 dni przez bank, będzie ona uznana za rozpatrzoną terminowo w przypadku gdy nie wysłano do klienta pisma informującego o jej wydłużeniu wskazując uzasadnienie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Więch-Barchan Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku wydłużenia terminu na udzielenie reklamacji z 30 do 60 dni przez bank, będzie ona uznana za rozpatrzoną terminowo czy nie terminowo w przypadku gdy nie wysłano do klienta pisma informującego o jej wydłużeniu wskazując uzasadnienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX