Czy podmiot leczniczy działający w formie SP ZOZ może wprowadzić w regulaminie wynagradzania dodatek za stopień naukowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 19 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2020 r.

PYTANIE

Czy pracownik (np. lekarz, pielęgniarka lub pracownik administracji) podmiotu leczniczego działającego w formie SP ZOZ utworzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (jako osoba prawna stanowiąca własność państwowych osób prawnych), wyliczony w Obwieszczeniu MSWiA z 27 września 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych MSWiA lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 965) może otrzymać dodatek naukowy (za posiadanie stopnia naukowego), jeśli zostanie to zapisane w regulaminie wynagradzania?

Czy taki zapis nie będzie kolidował jako pozakodeksowy z treścią ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX