Questions and answers

Czy sprzedaż kamienicy nabytej poza prowadzoną działalnością gospodarczą będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż budynku dokonaną przez podmiot świadczący usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy naliczenie VAT przez sprzedawcę zagranicznego zwalnia nas z obowiązku rozliczania VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można uzyskać pozwolenie na budowę nowego obiektu, a później dokonać zgłoszenia rozbiórki starego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż na rzecz szwajcarskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

O ile tygodni przedłuża się urlop rodzicielski, jeżeli pracownica w trakcie jego trwania podejmie zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy do okresu wypowiedzenia umów na czas określony wlicza się okres trwania umowy na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy jednorazową pożyczkę wlicza się do dochodu rodziny na potrzeby ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "powierzchnia użytkowa zabudowy działki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zwrot przez kontrahenta kosztów za wnioski wizowe podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy koszty inwentaryzacji budynku do użytkowania można zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy wydawaniu decyzji odmownej załączniki do decyzji ulegają zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy jeśli chcę złożyć korektę deklaracji za maj i czerwiec 2016 r. w lipcu to czy muszę załączać JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca musi wykazywać diety z tytułu podróży służbowych w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak amortyzować drewniany amfiteatr?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy ryczałt za jazdy lokalne podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki poniesione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dla odliczenia ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko istotne są jego dochody tylko za okres pełnoletniości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy czas pracy pracownika służby bhp może być nienormowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy strata z tytułu likwidacji magazynu w związku z pożarem będzie stanowiła koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy udostępnienie pracownikom domku letniskowego stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dziecku studiującemu za granicą przysługuje Karta Dużej Rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy finansowanie reprezentanta izby lekarskiej generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Przy jakich wartościach NDS pracodawca jest zobligowany zapewnić środki ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który pobiera rentę rodzinną, przysługuje odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wartość amortyzacji wartości firmy stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy żona może przekazać zorganizowaną część przedsiębiorstwa mężowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy tylko roczne sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy noty księgowe wystawiane dla firm przez wspólnotę dotyczące części wspólnych są kosztami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie należy rozpoznać przychód podatkowy za świadczone usługi poręczenia pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podmiot, który zamierza wybudować sztuczny zbiornik wodny powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy świadczenie własnej pracy na rzecz kontrahenta można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować naprawę maszyny na rzecz firmy szwedzkiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy umorzenie pożyczki stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy środki otrzymane od dzierżawcy lokalu użytkowego stanowią przychody zwolnione wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy sprawozdanie likwidacyjne spółki komandytowej należy złożyć w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dyrektor ośrodka pomocy społecznej ma obowiązek powołania koordynatora bezpieczeństwa i zagrożeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy sprzedaż usług frachyzy dla odbiorcy z Rosji podlega stawce 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy po śmierci uprawnionego, niewypłacony zasiłek stały przysługuje jego spadkobiercom?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu niesie za sobą skutki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy VAT niepodlegający odliczeniu stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania na potrzeby VAT przy transakcji zamiany gruntu z dopłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy obywatel państwa UE może ubiegać się o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne