Pytania i odpowiedzi

Czy za okres urlopu wychowawczego pracownik zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy salda konta 300 powinny być wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-28S?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Na jakim paragrafie ująć zwrot niewykorzystanej w terminie dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ująć należność budżetową w przypadku braku identyfikacji osoby zobowiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować należność od kontrahenta, który znajduje się w stanie upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy przychody z tytułu sprzedaży złowionych w łowisku pstrągów mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy na fakturze dokumentującej WDT trzeba podawać dodatkowe oznaczenie "odwrotne obciążenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można wystawić fakturę VAT przed dniem załadunku w przypadku WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane z gier losowych organizowanych przez internet są opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy reklama zamontowana w 1993 r. wymagała uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Stępień Sylwia | Aktualne

Czy dochody zwolnione z PIT, wykazane w informacji PIT-11A, podlegają ujęciu w ramach rocznego zeznania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy sporadyczne wykonywanie pracy szczególnie niebezpiecznej wpływa na częstotliwość szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy spółka komunalna jest małym przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej pracy skierować pracownika produkcji, któremu lekarz zakazał podnosić ciężary z poziomu podłogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w związku z przydzieleniem Certyfikatów przez Prezesa URE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób sponsor może przekazać środki finansowe dla szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zamawiający może ograniczyć uprawnienie wykonawcy do korzystania z zasobów innego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy ładowacz odpadów komunalnych powinien być wyposażony w pomarańczową kamizelkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy postępowanie na audyt wewnętrzny jest wyłączone spod stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający może wielokrotnie wzywać do uzupełnienia jednego dokumentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jak rozliczyć odsetki uzyskane od udzielonych pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieją wyjątki od zakazu bycia członkiem rady oddziału wojewódzkiego NFZ przez pracownika świadczeniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia zaświadczenia z KRK, jeśli wskazano w nim nieaktualną podstawę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy mamy do czynienia z bezpośrednim dysponowaniem zasobami własnymi w zakresie zdolności technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może zlecić pracownikowi służby bhp prowadzenie magazynu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W styczni

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może przesłać pocztą elektroniczną skierowanie pracownika na profilaktyczne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak rozliczać podróż służbową samochodem zastępczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jeśli w danym miesiącu nie wystąpił żaden rachunek to należy wyrejestrować z ubezpieczenia zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić dodatek do wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Kiedy powinniśmy zaksięgować w koszty wydatek na kurs dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić dochód do świadczenia wychowawczego, jeśli wnioskodawca pobrał alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy w jednej rodzinie mogą być przyznane dwa świadczenia pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik powinien stosować prewspółczynnik odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik może dokonać zgłoszenia rejestracyjnego z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym akcie prawnym należy szukać wzoru świadectwa z 1982 r., które jest potrzebne do wydania duplikatu absolwentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT w związku z usługą najmu sali konferencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Przy jakich zamówieniach należy stosować średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć okresy przysługiwania świadczenia wychowawczego w sytuacji opieki naprzemiennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy traktować zmiany formy zatrudnienia na gruncie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za podpisywanie umów w imieniu kół łowieckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zamawiający może ustanowić krótszy termin rękojmi niż przewidują to przepisy Kodeksu cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Czy spółka może wypłacać pieniądze wpłacone przez wspólnika na potrzeby firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy postąpić, jeśli w sprawie becikowego pojawił się nowy dowód?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne