Czy w związku z zakupem obligacji PFR powstanie odroczony podatek? - OpenLEX

Czy w związku z zakupem obligacji PFR powstanie odroczony podatek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z zakupem przez podmiot (stosujący rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych) papierów wartościowych - obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju (pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie tarczy finansowej PFR w związku z pandemią COVID19) powstanie odroczony podatek? Podstawę programu emisji obligacji PFR stanowi art. 21 aa ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju w zw. z art. 39p – 39w ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX