Czy stowarzyszenie będące wykonawcą w postępowaniu powyżej progów unijnych w trybie przetargu nieograniczonego może wystąpić do prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli postępowania albo wnieść odwołanie do KIO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy stowarzyszenie w postępowaniu powyżej progów unijnych w trybie przetargu nieograniczonego może wystąpić do prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli postępowania albo wnieść odwołanie do KIO?

Stowarzyszenie w ustawowym terminie na wyjaśnienie treści SIWZ zgłosiło swoje wątpliwości odnośnie wymagań względem opisu przedmiotu zamówienia. Zarzuciło zamawiającemu dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z przepisami p.z.p. oraz naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający udzielił wyjaśnień. Następnie na kilka dni przed otwarciem ofert stowarzyszenie wniosło jeszcze kilka pytań i poinformowało, że jeśli zamawiający nie odpowie to ono zawnioskuje do prezesa UZP o kontrolę pod kątem stronniczości SIWZ i wymagań nieadekwatnych do specyfiki przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX