W którym momencie ująć w kosztach opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna prowadzi PKPiR. Nie dokonała opłaty za wieczyste użytkowanie za 2020 r. z uwagi na przesunięcie terminu płatności z 31.03.2020 r. na 31.01.2021 r. w zw. z COVID-19, ww. opłata dokonana zostanie zgodnie z nowy terminem płatności, czyli w styczniu 2021 r.

Czy spółka może zaliczyć w koszty podatkowe 2020 r. opłatę za wieczyste użytkowanie?

Jeśli może, to czy ma te koszty rozliczać memoriałowo na miesiące, czy może je zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX