Pytania i odpowiedzi

Czy dofinansowanie otrzymane z ZUS stanowi przychód dla pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć opłatę za przedłużenie ochrony znaku towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób spółka rozpoczynająca działalność może dokonać wyboru kwartalnej metody wpłacania zaliczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przedszkole niepubliczne prowadzone w formie działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe w toku bieżącej działalności sprzedaży i zakupu towarów pomiędzy firmami małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy możliwy jest powrót do stawek amortyzacji z Wykazu, jeżeli zostały one wcześniej obniżone?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przychodem jest sprzedaż talonu firmie Y, czy też jest to sprzedaż dopiero w momencie wydania towaru spółce Z.

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto powinien być w składzie rodziny we wniosku o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy jest określony maksymalny czas udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy przyznać żonie specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad mężem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można podnieść wynagrodzenie rodzinie zastępczej na "starych zasadach"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi, któremu w grudniu powierzono stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacić dodatek za warunki pracy za te trzy godziny nauczania indywidualnego tygodniowo ?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kto powinien zwrócić podatek VAT w przypadku przejęcia przez komornika spraw poprzedniego komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie przepisy prawa zobowiązują dyrektora do opracowania planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy lekarz który opracował opinię medyczną może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinien brzmieć przepis dotyczący organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego uwzględniać dochody matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy w JPK VAT podatnik winien ująć informację o stosowanej strukturze sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik wynajmujący lokale mieszkalne ma  obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy zorganizować opiekę dla ucznia z autyzmem w szkole ogólnokształcącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy brak decyzji o warunkach zabudowy wydanej na inwestora stanowi brak formalny na wezwanie z art. 64 k.p.a?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy obywatele Ukrainy mogą pracować w Polsce na podstawie umowy o prace przez 90 dni, posiadając jedynie paszport biometryczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Nieaktualne

Jak należy obliczyć przysługujący wicedyrektorowi wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Z jakiego okresu składniki zmienne powinny zostać uwzględnione w podstawie do wyliczenia ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku, gdy dyrektor wygaszanego gimnazjum złożył rezygnację ze stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna wydawania zaświadczeń o pobycie w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy opiekun faktyczny ma prawo odbierać wyniki badań dziecka do 18 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jaki będzie rodzaj budynku, klasa budynku oraz główna funkcja magazynu nawozów sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy można dokonać korekty zatwierdzonego uproszczonego planu urządzenia lasu w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy do podziału działki potrzebna jest decyzja środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy starosta może udostępnić informacje o zwierzętach wpisanych do rejestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy Burmistrz powinien przedstawić do rozstrzygnięcia Radzie gminy uwagi nieuwzględnione z I i II wyłożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Co należy zrobić w przypadku, gdy organ egzekucyjny odsyła środki przekazane mu z zajętego rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Bieżuński Paweł | Aktualne