Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 293 ust. 1 nowego PZP "W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2 nowego PZP, zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych".

W związku z powyższym: czy zamawiający zaprasza do składania ofert dodatkowych wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone – łącznie z tymi wykonawcami, którzy nie wzięli udziału w negocjacjach?

Co się dzieje z ofertami wykonawców, którzy nie wzięli udziału w negocjacjach?

Czy ustalenia negocjacyjne są wiążące dla stron i powinny znaleźć odzwierciedlenie w składanej ofercie dodatkowej?

W jaki sposób dokumentuje się przebieg negocjacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?