Questions and answers

Czy wynagrodzenia wypłacone po likwidacji działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co to jest procedura przyspieszona, o której mowa w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publikowanym w Dzienniku UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia chemii w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wykonawca zagraniczny może posługiwać się pracownikami polskiego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy można dokonać waloryzacji wynagrodzenia w postępowaniu dotyczącym obsługi bankowej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wystarczające jest oświadczenie wykonawcy w ofercie, że dana osoba posiada wymagane doświadczenie zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca popełnił omyłkę i chce zmienić wartość oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach nabycie prawa do korzystania ze wzoru przemysłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość wkładu wniesionego na kapitał zapasowy wyznacza podstawy opodatkowania PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w klasach II i III gimnazjum w latach 2017/2018 oraz 2018/2019 powinien być realizowany program wychowawczo-profilaktyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak liczyć datę skutecznego doręczenia korespondencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy gmina może uznać VAT w projekcie za kwalifikowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zaległe koszty upomnienia za lata 2011 i lata wcześniejsze ulegają przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób gmina może zabezpieczyć długi z tytułu opłaty eksploatacyjnej, aby nie uległy przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy po reformie oświaty statut szkoły powinien być ujęty w paragrafach, czy rozdziałach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy przekazanie nieruchomości w ramach darowizny w celu dalszego wynajmu lokalu podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w posiedzeniu komisji przetargowej mogą uczestniczyć osoby z zewnątrz?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Jak rozliczyć pracę w dniu wyznaczonym jako dzień wolny za święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakich obowiązków należy dopełnić w przypadku likwidacji spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć kwotę korekty w przypadku sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można rozliczyć wystawioną w 2013 r. fakturę korygującą w bieżącej deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zleceniobiorca nieświadczący pracy w danym miesiącu powinien przedkładać "zerową" ewidencję czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wykonywane nieodpłatnie przez prezesa czynności na rzecz spółki podlegają składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za nadgodziny pracownika zatrudnionego w akordowym systemie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy odsprzedaż ubezpieczenia korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy spółka nie złożyła formularza NIP-8 a lokata jest już zamknięta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy na fakturze można podać ilość w sztukach natomiast cenę jednostkową za 1000 sztuk?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie przepisy mają zastosowanie względem umorzenia nałożonej grzywny w celu przymuszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakie przepisy mają zastosowanie względem budowy hostelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak rozliczyć pracownika z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć dotację uzyskaną ze środków UE, jeśli wydatki zostały uprzednio zaliczone do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy podatnik może wprowadzić na stan środków trwałych domki kempingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wydatek na stworzenie strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować lampy zakupione do oświetlenia terenu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć refundację leków po likwidacji apteki prowadzonej w formie spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zapewnienie pracownikowi wstępu na siłownię stanowić będzie dla niego przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wszystkie usługi pośrednictwa finansowego podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto ma prawo odbioru leków narkotycznych ze szpitalnej apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy po usunięciu całego czynnika R22 z urządzenia można w nim wprowadzić nowy czynnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy prowadzenie rejestru CITES jest zadaniem zleconym dla starosty od administracji rządowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy lodówki zawierające cyklopentan w pianie izolacyjnej podlegają oznakowaniu symbolami GHS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób Wody Polskie naliczą opłatę za pobór wody podziemnej z własnego ujęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy od wydania łącznie zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów należy pobrać podwójną opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nauczycielowi niezatrudnionemu na podstawie Karty Nauczyciela przysługuje legitymacja służbowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak wygląda procedura ws. pokrycia kosztów schronienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy ops może kierować klienta do schroniska, które nie jest wykazane w rejestrze wojewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy jako dochód utracony liczyć wydzierżawienie gospodarstwa rolnego w zamian za rentę inwalidzką?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak obliczyć dochód do świadczeń rodzinnych osoby, która prowadzi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne