Questions and answers

Jaki zakres obowiązków powinien realizować pracownik na stanowisku sekretarza szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Od czego zależy utworzenie w szkole podstawowej stanowiska sekretarza szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wpisywać do składu rodziny ubiegającej się o świadczenie wychowawcze małżonka przebywającego w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy w przypadku zbiegu roszczeń pracodawca powinien o tym fakcie poinformować komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przedmiotem zapisu windykacyjnego może być prawo do zysku w spółce jawnej (udziały w spółce jawnej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy przyznać zasiłek stały w sytuacji, gdy zostały złożone do ZUS dokumenty o przyznanie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy usługi opiekuńcze są usługami społecznymi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy koszty rozbiórki zwiększają wartość nowej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy nauczycielom należy wliczyć wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia w podstawowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy do dochodu na potrzeby świadczenia wychowawczego należy wliczyć stypendium stażowe ze środków europejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zmiana wynagrodzenia pracownikowi samorządowemu jest zaliczana do limitu 3 umów o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy obcokrajowcy oddelegowani do pracy w Polsce powinni mieć wykonane badania lekarskie według zasad obowiązujących w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy obecnie szkoła musi realizować choć jedną lekcję wychowania fizycznego do wyboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak rozliczyć dochód z kapitałów pieniężnych oraz dywidend uzyskanych na terenie Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest dochodem utraconym i uzyskanym jeśli chodzi o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy osoba zwolniona z VAT ze względu na niskie obroty będzie zobowiązana od stycznia 2018 r. wysyłać dane JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik, który ukończył 63 lata i pobiera rentę inwalidzką, jest objęty ochroną z tytułu art. 39 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy czynność przekazania firmie drewna pozyskanego przez miasto w trakcie inwestycji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy noclegi zleceniobiorców stanowią dla nich przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy rozwiązanie umów z dwoma pracownikami likwidowanej spółki daje im prawo do odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy były pracownik szkoły może nadal zajmować mieszkanie znajdujące się w budynku szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy istnieje podstawa prawna mówiąca o tym, kto może wyznaczać linię brzegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak amortyzować budynek zakupiony wraz gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy właściciel działki rolnej porośniętej lasem może nie zgodzić się na włączenie działki do UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może wyrazić zgodę na rezygnację z urlopu rodzicielskiego po 4 tygodniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu muszę skorygować odliczony podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zakład przetwarzania ZSEiE musi posiadać separator do oczyszczania wód opadowych ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kiedy są należne odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej płatności podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaki kurs należy przyjąć w przypadku faktury dwuwalutowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinny być wystawiane faktury z tytułu rozliczeń pomiędzy podatnikami, którzy podpisali umowę wspólnego przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wynajem lokalu użytkowego i sprzedaż ubrać mogą pozbawić podatnika prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dopuszczalna jest budowa wiaty o powierzchni nieprzekraczającej 50 m2 na działce o powierzchni mniejszej niż 500 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy od zakupu ładowarki samochodowej można odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność pracownika staje się prawomocne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy godziny nauczania indywidualnego dla ucznia można ze sobą łączyć ze względu na kwestie organizacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy powinniśmy się opodatkować od wpłaty od komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi w 2017 r., skoro umowa została zawarta dnia 01.09.2017r. ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy sprzedaż otrzymanego w darowiźnie blaszanego pawilonu handlowego będzie podlegać opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak podatnik zwolniony z VAT powinien rozliczyć VAT z tytułu nabycia usług i towarów z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób może się zabezpieczyć pracodawca przy zatrudnianiu osób z zagranicy na wykonanie zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownicy laboratorium, którzy badają żywność, powinni poddawać się badaniom sanitarno-epidemiologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy w trakcie podejmowania decyzji o przyznaniu emerytury przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie są etapy procedury celnej w przypadku sprowadzenia urządzenia sportowego z Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatek VAT, który nie podlega odliczeniu, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy rolnik ma obowiązek poboru zryczałtowanego podatku od ponoszonych opłat licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy, nie posiadając Uchwały Rady Gminy, można zwiększyć minimalną kwotę zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne