Questions and answers

Czy zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 125 PIT obejmuje także konkubentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na najemcy ciąży obowiązek zapewnienia oświetlenia dziennego, jeśli braki w tym zakresie wskazała PIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa podlega obowiązkowi przesyłania JPK_KR oraz JPK_WB?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać podróże służbowe pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy umowie pomiędzy wykonawcą a miastem na wykonanie tablicy pamiątkowej dochodzi do świadczenia usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę zaliczkową walutową oraz końcową dla odbiorcy krajowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy usługi informatyczne świadczone przez polskiego podatnika na Węgrzech podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy po przywróceniu do pracy można zatrudnić pracownika na innym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaka kara grozi spółce za brak składania deklaracji VAT-7 w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Z jaką datą należy wyrejestrować pracowników, którzy uzyskali status studenta, z ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu podatnik powinien zaewidencjonować przychód z niezrealizowanych bonów podarunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

W jaki sposób można stwierdzić czy pracownikowi należy się 50% czy 100% dodatku za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy skrócenie taśmociągów linii produkcyjnej powoduje utratę ważności Deklaracji Zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy ustawa p.z.p. wymaga jednoczesnej weryfikacji ofert w procedurze klasycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć odpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Co stanowi podstawę do opodatkowania dla częściowo odpłatnych świadczeń dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto i jakie dokumenty powinien przedstawić w celu potwierdzenia, że spółka jawna nie zalega z uiszczaniem podatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaki biegły powinien zostać powołany do sporządzenia opinii na temat wartości nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak zaksięgować koszty materiałów budowlanych i pozwoleń w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej będzie dniem wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy firma może sprzedać makulaturę do punktu skupu surowców wtórnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie za dzień nieobecności w pracy z tytułu opieki nad rodzicem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy cesja zwolnionych z VAT szkoleń podlega opodatkowaniu PCC i VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy prowadzenie chowu indyków na dwóch przylegających do siebie działkach wymaga pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Kto powinien zrealizować wniosek nauczycielki-emerytki o świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie skutki w zakresie PCC wywołuje spłata zobowiązania (niepodatkowego) spółki osobowej przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wycenić otrzymany nieodpłatnie środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy organ może wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego położonego w budynku oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Jak jest opodatkowana w Polsce usługa transportu osób z Polski do państwa w Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy 2 prokurentów może udzielić pełnomocnictwa rodzajowego w imieniu spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Komu należy wypłacić wynagrodzenie zmarłego pracownika oraz jak rozliczyć takie wynagrodzenie z urzędem skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący działalność polegającą na handlu kryptowalutami może być zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spłacając wcześniej pożyczkę z zfśs pracownik powinien otrzymać zwrot naliczonych odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób powinny być wystawione faktury za wypożyczenie płyty DVD z filmem na pokazy,festiwale do krajów UE i poza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy warunki atmosferyczne mogą być podstawą zmiany umowy polegającej na wydłużeniu terminu wykonania inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Kogo należy poinformować chcąc zamontować rolety zewnętrzne w lokalu spółdzielczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kiedy kończy się okres ochronny w związku ze zmianą wieku emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracodawca użytkownik powinien skierować pracownika tymczasowego na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Gdzie powinniśmy księgować koszty badań nad wdrożeniem innowacji technologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne