Questions and answers

Czy można wydać pozwolenie na budowę instalacji gazowej przed legalizacją samowolnie dokonanej rozbudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy produkcja wyrobów tekstylnych wyklucza możliwość opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy przedsiębiorca może wnioskować do firmy dłużnika o zwrot jedynie kwoty netto, skoro VAT już odzyskała?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Co musi zawierać sprawozdanie z działalności jednostki małej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Co w przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego w trakcie roku budżetowego zwiększa plan finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Co zrobić z próbkami przedstawionymi przez wykonawcę, z którym podpisano umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy do diagnostyki radiologicznej konieczne jest wypełnienie przez pacjenta ankiety, podanie PESEL i danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy gmina ma obowiązek pokrywania kosztów pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, który nie jest refundowany z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy gmina może zawrzeć w roku 2017 umowę ze szpitalem na udzielenie mu dotacji ze środków budżetu na 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy korespondencja z komornikiem sądowym, dotycząca zajęć komorniczych, może być prowadzona drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy małoletnia może złożyć w OPS wniosek o świadczenie rodzicielskie na swoje dziecko za zgodą matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć vat w deklaracji VAT-7 od opisanej transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możemy sami wycenić wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy można ogłosić jeden przetarg na dwa zadania, z których jedno będzie finansowane ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy można wystawić jedną fakturę za sam abonament, a drugą za samo zużycie wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zmienić pozwolenie wodnoprawne w zakresie wzrostu wielkości maksymalnego godzinowego poboru wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy nadal obowiązuje zasada aby zamykać wszystkie umowy św. pracy przed ukończeniem 24 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy oprocentowanie kredytu i środków na rachunkach mogą stanowić kryteria oceny ofert w przetargu na obsługę bankową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy położna może pełnić funkcję położnej oddziałowej na izbie przyjęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy po przeniesieniu pracowników do nowego zakładu pracy należy ich ponownie skierować na badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy poszkodowanemu w wypadku można wysłać do domu druk oświadczenia, aby sam spisał wyjaśnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy powinna być stworzona odrębna uchwała stwierdzająca wartość tego kapitału zapasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pracodawca w przypadku utraty ważności zezwolenia na pracę powinien rozwiązać umowę z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik może odbyć szkolenie okresowe w innym miejscu niż miejsce zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy spółdzielnie inwalidów stosują przepisy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy spółka gminna może przekazać swoje środki finansowe fundacji ją promującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy spółka może wystawić fakturę po dwóch miesiącach od wysyłki towaru (sprzedaż "try and buy")?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy szpital ma obowiązek przekazywać policji informację o fakcie przyjęcia do szpitala pacjenta po spożyciu dopalaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy usługa hotelowa zakupiona w związku z nabyciem środka trwałego podlega ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy usługę transportową instytucja kultury powinna uznać za import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w przypadku powołania na ćwiczenia wojskowe rotacyjne, pracownikowi należy się 2-tygodniowa odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w sp. z o.o. sp. komandytowej komplementariusz sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zakup sieci poniżej kosztu jej wybudowania jest dla spółki niebezpieczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Do jakiej grupy i rodzaju sprzętu należy zaklasyfikować reklamy świetlne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana przez firmę będącą pośrednikiem w przemieszczaniu odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie VAT powstaną w odniesieniu do poniesionych nakładów na obcy środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie sankcje powinien nałożyć nadzór budowlany, jeżeli inwestor nie zgłosił przebudowy drogi do starostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jakie wymagania powinny spełniać krzesła w jadalni na 200 osób z 20 stołami po 10 krzeseł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować przekazanie nagrody w formie biletu do niemieckiego parku rozrywki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy obliczyć kwotę dodatku specjalnego, którą należy doliczyć do postawy należnej nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy postąpić w procesie likwidacji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć dochód w sytuacji, kiedy jego część jest do utraty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy ustalić wynagrodzenie dla lekarza z klauzulą opt-out za czas dyżuru dopełniającego czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć i wykazać VAT w przypadku faktury za szkolenie w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wykazać do ZUS ilość dni przepracowanych przez pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak wystawić fakturę VAT za opisane świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Od kiedy należy wypłacić świadectwo pracy, od dnia porzucenie pracy, czy od dnia upływu okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W którym miesiącu wykazujemy sprzedaż usługi w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Za jaki okres Spółka może odliczyć 50% vat naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne