Questions and answers

Jak określić termin składania ofert w przypadku przekazania ogłoszenia do publikacji w godzinach wieczornych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar wynagrodzenia za część miesiąca pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy podatnik był zobowiązany opodatkować przychód ze sprzedaży samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy koszt wydania wniosków od Zakładu Gospodarki Wodnej należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy zakupy na fakturę, bez zawierania umowy, należy wykazać w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy dzierżawa słupów oświetleniowych podlega wyłączeniu spod reżimu p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy po klasyfikacji śródrocznej uczeń nieklasyfikowany z przedmiotu musi podejść do egzaminu klasyfikacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką nazwę należy stosować w szkole podstawowej określającą części roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak rozliczać najem nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób i kogo dyrektor szkoły powinien poinformować o zmianach niektórych zapisów statutu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy na projekcie zagospodarowania działki projektant powinien podać wymiary tarasów i schodów czy tylko budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Czy przepisy określają graniczną wysokość kabiny lakiernicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. należy wypłacić za oba okresy zatrudnienia przypadające w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek składać comiesięcznie kartę rozliczenia wypracowanych godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można ująć w kosztach ratę za polisę ubezpieczeniową przedmiotu leasingu opłaconą przez leasingodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy podatnik musi złożyć informację do Urzędu Miasta o zmianie formy współwłasności komórki lokatorskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dodatkowe koszty, które ponosi spółka z o.o., a nie wynikają z umowy powinny być doliczone do WNIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy podatnik rozliczający się ryczałtem ma prawo odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne swoje i małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy koszty obsługi prawnej w związku z przygotowaniem ZCP można zaliczyć do kosztów podatkowych w miesiącu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy wszystkie przenośne dźwigniki ręczne o ruchu prostoliniowym podlegają dozorowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy podatnik może umówić się z kontrahentem na sprzedaż towaru w 12 ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie są zasady wyceny spisu z natury towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy obiektywną przyczyną zawarcia umowy o pracę na czas określony jest zatrudnienie aplikanta radcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jaką kwotę należnego podatku VAT powinna odprowadzić instytucja, po koszcie wytworzenia, czy wyprodukowania towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy badania kontrolne wskaźnika zagęszczenia gruntu musi wykonywać uprawniony geolog?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo nadpłaty składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dopłata, która nie jest podniesieniem kapitału zakładowego, jest traktowana jako wkład pieniężny do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć dodatek funkcyjny za 12 dni wicedyrektorowi zastępującemu dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy OPS może udzielić urzędowi pracy informacji dotyczącej osoby nie korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak należy traktować wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy prezydent miasta powinien sam sobie naliczać opłatę za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy pobyt w ośrodku dla osób chroniących się przed przemocą można traktować jako zmianę miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak naliczyć karę za nielegalne użytkowanie części obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy zmiany w regulaminie organizacyjnym wymagają uzgodnień z organizatorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy sfinansowanie prezesowi wizy stanowi dla niego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy świadczenia wzajemne powodują, że nie ma obowiązku rozpoznawania świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. oraz Uniwersytet Medyczny, mający w spółce 100% udziałów, to podmioty powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy koszty związane ze składnikami majątku udostępnionymi kontrahentowi stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne