Questions and answers

Czy konieczne jest przekazanie wniosku o świadczenie wychowawcze do marszałka województwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej daje kwalifikacje do pracy w świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można utworzyć oddział sportowy, w którym liczba uczniów wynosi 16?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy na rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego w obszarze zagrożenia powodziowego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy na usługi żywienia dzieci w żłobku będę musiał od samego początku mieć zainstalowaną kasę fiskalną ?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy okres, w którym pracownik podlegał ubezpieczeniu społecznemu należy wliczyć do stażu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownica może wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy prawo do emerytury wyklucza prawo do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca będzie miał obowiązek opłacania składek ZUS w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy składka AC, zwrócona podatnikowi w związku ze sprzedażą samochodu, stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo zaliczyć wydatki poniesione na zrealizowanie filmu do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. może przekazać grunt firmowy osobie fizycznej nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stypendium dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej może być dochodem utraconym albo uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy usługa egzekucyjna dla wierzyciela mającego siedzibę w Szwajcarii podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w 2018 r. powiat powinien wykonać raport z realizacji programu ochrony środowiska za rok 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy węzeł betoniarski jest budowlą i podlega podatkowi od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wpis pełnomocnika do rejestru KRS ma charakter deklaratoryjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wymagane jest powołanie rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wylot ścieków deszczowych do rzeki jest budowlą hydrotechniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy występują przeciwwskazania, aby studentce studiów dziennych lub zaocznych przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy zajęcia rewalidacyjne są zajęciami terapeutycznymi w szkole ogólnodostępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Do jakiej kwoty pracodawca może dokonywać potrąceń na rzecz ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką datę rozpoczęcia roku szkolnego w szkole policealnej dla dorosłych należy umieścić w księdze uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaki dochód ze sprzedaży mieszkania przyjąć przy obliczaniu dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakim numerem NIP powinna posługiwać się zagraniczna spółka, która tworzy w Polsce swój oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy dokonać rozliczenia pomiędzy liderem a partnerem konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy postąpić, jeśli do klasy I w szkole podstawowej zgłosiło się zaledwie 3 uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Kogo pracodawca w zespole powypadkowym może wyznaczyć do udziału w komisji i podpisaniu protokołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kto powinien wyrazić zgodę na powierzenie stanowiska kierownika filii szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na jakiej podstawie członek zarządu będący nierezydentem opłaca składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej należy powołać nauczyciela na stanowisko wicedyrektora szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Pod jakim kodem należy przyjąć zmieszane odpady „Bio” i zielone na instalację RIPOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować odpady w postaci niewykorzystanego kleju poliuretanowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakim wymiarze powinny być realizowane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy archiwizować arkusze egzaminacyjne w gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób Wody Polskie przejmą pracowników starostw?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Z jakimi stawkami VAT spółka powinna otrzymać faktury od dostawcy za te dwa odcinki transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dojazd przedsiębiorcy samochodem osobowym do firmy powoduje mieszany jego sposób użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne