Pytania i odpowiedzi

Jak właściwie powinien być udzielony urlop wypoczynkowy, a jak urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel może pobierać dodatek za wysługę lat w dwóch szkołach w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaką podstawę prawną należy podawać przy zmianach warunków płacy pracowników obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak naliczyć ekwiwalent oraz odprawę pośmiertną pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Z jakich powodów udzielana jest pomoc w formie zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy za ubiegły rok należy wypłacić nauczycielce ekwiwalent za okres, kiedy przebywała na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka forma potwierdzająca powierzchnię pokoi i kuchni w lokalu jest brana pod uwagę w dodatkach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie są bezpieczne odległości od niebezpiecznych elementów maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może obciążyć pracownika służby bhp dodatkowymi zadaniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy dopuszczalna jest praca w temperaturze powyżej 80 stopni Celsjusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zasadne jest skierowanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji z art. 209 k.k.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak wyliczyć dochód pięcioosobowej rodziny w przypadku uzyskania jednorazowo trzynastej pensji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak powinien postąpić starosta, jeśli drewno zostało usunięte z lasu przed wydaniem decyzji na pozyskanie drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy burmistrz jest organem, który jest uprawniony do interpretowania zapisów mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy można przyznać wnioskodawczyni zasiłek rodzinny, jeśli dziecko i partner nie posiadają zgody na pobyt stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kto winien podpisywać listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy wniesienie przez wspólnika spółki jawnej aportem mieszkania do spółki jawnej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować oczyszczalnię ścieków podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy potrącanie z bieżących wypłat ma pierwszeństwo przed rozłożeniem należności na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak zaksięgować dofinansowanie z zysku netto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ewidencjonować wpłaty od przewoźników pobrane za przesyłki środków pieniężnych w firmie spedycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinien być opodatkowany wynajem pokoju na siedzibę spółki przez podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy organ świadczeniowy rozstrzyga w przedmiocie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo księgować transakcje z kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej wysokości wypłacić wynagrodzenie opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć nadpłatę i w jakim okresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak powinna być opodatkowana sprzedaż samochodu, który nie może zostać zarejestrowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wartość faktury korygującej potraktować jako pozostałe przychody operacyjne i ująć to na koncie 760?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy koszty przedsięwzięcia deweloperskiego powinny obciążyć wynik finansowy dopiero w momencie sprzedaży mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy saldo MA konta 300 należy wykazywać w sprawozdaniu Rb 28?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na spółkach powiązanych w zakresie realizowanej usługi frachtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

jak rozliczać koszty ponoszone w związku z konkretną inwestycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować wniesienie gruntu na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy emeryt - rencista utraci prawo do pobieranej renty zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak księgować umorzenie zobowiązań szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Kiedy ująć koszty z umowy na korzystanie z serwera i bazy SQL, gdy faktura została wystawiona po 12 miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie świadectwa powinni otrzymać uczniowie klas III byłych szkół zawodowych kończący szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie opłaty należy klasyfikować w ramach paragrafów 4430, 4510 i 4520?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy w klasach łączonych I i II szkoły podstawowej można prowadzić nauczanie religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób dokonać klasyfikacji opłat za wyżywienie w przedszkolach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne