Kiedy konieczne jest zachowanie określonej wysokości wynagrodzenia dla pielęgniarek zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do dodatku "zembalowego" dla pielęgniarek zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. poz. 2401) od dnia 01.07.2021 r.?

Jeżeli tak, to czy to oznacza, że pomimo braku zagwarantowania w umowie z NFZ dodatkowych środków na ten cel, szpital powinien zagwarantować ten dodatek dla pielęgniarek w umowach cywilnoprawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX