Questions and answers

Kto w razie nieobecności przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do szkoły może podpisać listy przyjętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy wypłacić pracownikowi obsługi dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić dochód uzyskany rodziny do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wymiana słupa przelotowego P-12 na słup Orsg 12/20 jest przebudową i podlega zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna wydawania dokumentów dotyczących organizacji roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy ustalając wysokość dodatku mieszkaniowego należy uwzględnić odstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku refaktury mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką kwotą gmina obciąża inne gminy za wychowanie przedszkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wody chłodzące pochodzące z procesów technologicznych będą traktowane jak ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów ustala się daty wywozu sprzętu elektronicznego w roku jego wprowadzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kto jest uprawniony do przeprowadzania obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczyciela w szkole publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy umowa o pracę może być wypowiedziana i jakie świadczenia przysługują?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy od 1 stycznia 2018 r. dyrektorzy szkół mają prawo do urlopu w czasie trwania zajęć edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel wspomagający zatrudniony w klasie integracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wypłata zysku wspólnikom spółki komandytowej powoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki w CIT wywoła aport środków trwałych do innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak powinny być opodatkowane usługi zorganizowania zimowiska dla dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy budowa kanalizacji deszczowej (instalacji zewnętrznej) wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zawierać umowy na zastępstwo za osoby przebywające na urlopach wypoczynkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy bezpłatny rejs promem firmy stanowi podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy oszacowana wartość usługi jako koszt bezpośredni powinna zostać zaliczona w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy związek wyznaniowy powinien składać co roku deklarację CIT-8 lub inną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy zlikwidować środek trwały przyjęty jako obce środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakup i sprzedaż maszyn pomiędzy polską firmą a irlandzką?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy należy dokonać wyceny należności, która ma zostać spisana?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak usuwać niepotrzebne dokumenty z akt osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy darowizna może być udokumentowana fakturą dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego w firmie męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakiego rodzaju kary mogą być nałożone na kierownika jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wnioski o pojedyncze dni urlopu bezpłatnego na cały rok kalendarzowy obniżają wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Którym nauczycielom przysługiwać będzie emerytura obliczana na podstawie tzw. "starych zasad"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zwrot kosztów leczenia z NFZ i od pacjenta stanowią przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne