Questions and answers

Jakie są konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w statucie szkoły mogą być zamieszczone warunki i tryb uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy firma może odliczyć 100% VAT, jeśli współpracuje z podwykonawcą i ponosi koszty opłat za autostrady?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Na jaki czas przyznać zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy, która została zatrudniona od stycznia do maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można uzyskać zwrot naliczonego podatku VAT z tytułu zakupu od podatnika z kraju trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur za naprawy od wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dostawa poza UE na zlecenie kontrahenta stanowi export towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Kto powinien zastępować dyrektora szkoły, który ponad rok będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak oskładkować i opodatkować stypendium sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy do arkusza ocen dołącza się informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty związane z zarządzaniem spółką z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT-7 ująć dostawę usług na statku dla podatnika czynnego VAT z UE i kraju trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy występuje konieczność skorygowania list płac za okres czerwiec-wrzesień 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy należy naliczać składki ZUS od świadczeń na rzecz pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy imporcie auta z Japonii przez Niemcy wystąpi VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można udostępnić w trybie informacji publicznej dane dotyczące list imiennych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Naklicka Patrycja | Aktualne

Czy sanatorium i szpital MSWiA może stosować monitoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Naklicka Patrycja | Aktualne

Czy jest podstawa prawna zakazująca zatrudniania dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kto zatwierdza sprawozdanie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jaka będzie najbardziej optymalna z punktu widzenia podatkowego stawka wynajmu samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto powinien podpisać umowę na serwis i gwarancję z producentem urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy papa zgrzewana stanowi pokrycie NRO?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy norma EN 16282-6 obowiązuje w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien uzyskać zgody członków wspólnoty na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy ujęcie w KPiR rozliczeń międzyokresowych miesięcznie jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Ile miejsc postojowych dla niepełnosprawnych przeznaczyć dla 1000 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy należy objąć ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym może być garaż na 2 samochody ciężarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy maszty flagowe, które spółka zamontowała na terenie zakładu podlegają podatkowi od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy okap kuchenny to wentylacja mechaniczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy obcokrajowiec spoza UE może prowadzić działalność nieewidencjonowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy budowa daszka osłonowego wiaty handlowej wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi przełożenia terminu zaplanowanego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy p.z.p. zawiera zakaz zastosowania we wzorze umowy klauzuli wyboru jurysdykcji sądów państwa innego niż Polska?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy burmistrz wydaje opinię w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora pismem czy zarządzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaką podstawę należy przyjąć do prawidłowego rozliczenia składki za m-c marzec 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wydając decyzję można przyznać zasiłek jak i odmówić dodatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy na podstawie art. 16 ust. 7 i ust. 8 można odstąpić od egzekucji odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy lekarz na dwie rożne umowy może pełnić dyżury na oddziale i w NPL?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne