Questions and answers

Czy wypłata zysku wspólnikom spółki komandytowej powoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy związek wyznaniowy powinien składać co roku deklarację CIT-8 lub inną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zwrot kosztów leczenia z NFZ i od pacjenta stanowią przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Do jakiego okresu wstecz organ może się cofnąć dokonując kontroli zakładu pracy chronionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jakiego rodzaju kary mogą być nałożone na kierownika jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel wspomagający zatrudniony w klasie integracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki w CIT wywoła aport środków trwałych do innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi po technikum, zatrudnionemu od października 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy zaksięgować nadwyżkę inwentaryzacyjną leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakup i sprzedaż maszyn pomiędzy polską firmą a irlandzką?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zlikwidować środek trwały przyjęty jako obce środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinny być opodatkowane usługi zorganizowania zimowiska dla dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak usuwać niepotrzebne dokumenty z akt osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Kto jest uprawniony do przeprowadzania obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczyciela w szkole publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Którym nauczycielom przysługiwać będzie emerytura obliczana na podstawie tzw. "starych zasad"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów ustala się daty wywozu sprzętu elektronicznego w roku jego wprowadzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Od jakich składników wynagrodzenia należy naliczać wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy Bank jest zobowiązany do udzielenia informacji objętych tajemnicą bankową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy do dochodu rodziny doliczamy świadczenie z FA wypłacone w 2016 r. matce na rzecz osoby uprawnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy do spotkań autorskich i wykładów można stosować umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy gilotyna do cięcia plastiku powinna być wyposażona w osłonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy gilotyna może być używana przez pracownika w strefie niebezpiecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy instalacja do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych podlega zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można posadowić obiekt tymczasowy - halę namiotową na terenie prywatnej działki leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia można przenieść w stan spoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy niepoinformowanie nauczyciela o przyznanych mu godzinach ponadwymiarowych jest naruszeniem prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik musi dokonać wpisu do KPIR w przypadku braku obrotu w danym roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownicy, której staż pracy wynosi 21 lat należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownika urzędu państwowego można zatrudnić na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne