Pytania i odpowiedzi

Czy podatnik ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż wysyłkową na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenach zalewowych wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy ma miejsce kontynuacja zatrudnienia i nie stosuje się przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pacjent może przyjeżdżać na hemodializy własnym środkiem transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy stosujemy art. 9j ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy szkoła podstawowa jest zobligowana do prowadzenia rejestru wycieczek szkolnych w roku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pracownik może posiadać podwójne zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy nie przysługuje zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zwrot odsetek podatkowych stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinna być ustalona cena chleba w celu przypisania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jaki dzień należy otworzyć raport kasowy jeśli pierwsza operacja gotówkowa miała miejsce 3 dnia miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaki staż doliczamy do dochodu do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaki druk należy wypełnić do ZUS w związku z kontynuacją zwolnienia przez przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy w związku ze zmianą kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób najkorzystniej sprzedać samochód stanowiący majątek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy VAT naliczony przez amerykańskiego kontrahenta podlega odliczeniu czy zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy można zmienić stanowisko poprzez zawarcie aneksu do umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy dyrektor na wniosek nauczyciela może wycofać z akt osobowych dokumenty o jego niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku błędnego wskazania tego okresu w wypowiedzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Za jaki miesiąc należy doliczyć dochód z umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Co należy zrobić z podręcznikami szkolnymi likwidowanego niepublicznego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika w ramach projektu unijnego na czas określony ponad limit 33 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy płatnik składek ma obowiązek przechowywać karty wynagrodzeń i listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy kleje są podstawowymi produktami lub półproduktami chemii organicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia stawek eksploatacyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak należy zaksięgować wypłacone zaliczki w koronach szwedzkich a rozliczone w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w skład komisji BHP musi "wchodzić" społeczny inspektor pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zarządca restrukturyzacyjny prowadzący upadłość konsumencką musi realizować wobec upadłych obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy spółka rozlicza całość faktur za pobyt kontrahentów zagranicznych w Polsce jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy oranżerię (ogród zimowy) należy wliczać do powierzchni całkowitej budynku i wskaźnika intensywności zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy przy wykonaniu systemu alarmowego należy zastosować odwrotne obciążenie ?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy nabywca powinien rozliczyć w deklaracji VAT zmniejszenie podatku odliczonego, jeśli otrzymał dwie faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy kuratorium może przyznać akredytację placówce prowadzącej kursy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak opodatkować wypłaty należne zagranicznym osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT fakturę za zakup okularów korekcyjnych dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić skład rodziny osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy gmina może zlecić usługi udzielenia tymczasowego schronienia w trybie zapytania ofertowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przepisy dopuszczają ręczne przepychanie samolotu na krótkim dystansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pielęgniarce zatrudnionej w żłobku należy się dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy świadczenie "Dobry start" przysługuje, gdy ojciec dziecka pracuje poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne