Od czego uzależniona jest wysokość pomocy dla cudzoziemca z art. 92 u.p.s., co należy brać pod uwagę przy ustaleniu jej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 92 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. [Świadczenia przysługujące cudzoziemcowi]:

1. Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

1) świadczenia pieniężne w wysokości od 647 zł do 1376 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:

a) utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,

b) pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

Od czego uzależniona jest wysokość pomocy dla cudzoziemca z art. 92 u.p.s., co należy brać pod uwagę przy ustaleniu jej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX