Czy w sekcji 4.3.1. ogłoszeniu o wyniku postępowania zamawiający wskazuje szacunkową wartość zamówienia ustaloną przed... - OpenLEX

Czy w sekcji 4.3.1. ogłoszeniu o wyniku postępowania zamawiający wskazuje szacunkową wartość zamówienia ustaloną przed wszczęciem postępowania, odnoszącą się do wartości zamówienia, które zostanie udzielne na podstawie umowy zawartej w wyniku tego postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek publikacji (w postępowania krajowych) ogłoszenia o wyniku postępowania. Ponadto w sekcji 4.3.1. ogłoszenia pojawia się informacja, którą zamawiający musi uzupełnić, tj.: "Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT) *Należy podać wartość netto."

Wobec powyższego czy w ww. sekcji zamawiający powinien wpisać szacunkową wartość zamówienia podstawowego ustaloną z należytą starannością przed wszczęciem postępowania lub szacunkową wartość całego zamówienia ustaloną z należytą starannością przed wszczęciem postępowania, czy może wartość netto oferty wybranego wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX