Questions and answers

Czy szpital, który jest zamawiającym jest zobowiązany do zakupu wszystkich produktów wskazanych w umowie z dostawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego powoduje jego przerwanie lub zawieszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy usługi windykacyjne i detektywistyczne mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy wydatki związane delegacją członka zarządu wspólnika stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wynajem lokalu użytkowego na cele mieszkaniowe może zostać opodatkowany stawką 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zakończone okresy pracy należy wliczyć nauczycielowi w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zawarcie umowy sponsorskiej wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zawarta przez wykonawcę umowa z RIPOK na zagospodarowanie odpadów, może zostać uznana za umowę o podwykonawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zmiana sytuacji rodzinnej uzasadnia weryfikację decyzji dotyczącej FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy z tytułu nabycia przyczepy z Niemiec powstaje obowiązek złożenia VAT-23?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Ile wynosi kwota subwencji oświatowej na jedno dziecko w szkole podstawowej w obszarze wiejskim w roku szkolnym 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jaka powinna być kolejność w zaliczaniu spłat gdy jest do spłaty kapitał i odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż zużytego oleju spożywczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak definiujemy "ustalone prawo do emerytury" na potrzeby SOD?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakich czynności należy dokonać po śmierci wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki dokument powinien dostarczyć słuchacz szkoły policealnej, który zamierza zrezygnować z nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakiej korekty w INF-U będzie wymagała korekta przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jakie pensum będzie obowiązywało pracownika zatrudnionego w poradni z kwalifikacjami nauczyciela logopedy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie są możliwe sposoby odczytywania wartości wielkości przepływu nienaruszalnego w miejscu korzystania z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jakie warunki powinny spełniać schody prowadzące na wyższy poziom, na którym umieszczono urządzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak naliczyć odpłatność beneficjentowi za pobyt w ośrodku wsparcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak opodatkować nabycie szkolenia on-line od dostawcy z UE w celu nieodpłatnego przekazania go pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak postąpić, jeśli do zaliczek nie zostały wystawione faktury końcowe)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna zamieszczona na skierowaniu na badania lekarskie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać faktury sprzedaży przy zastosowaniu ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć poręczenie majątkowe wspólnika spółki (odpłatne i nieodpłatne)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż towaru na rzecz kontrahenta amerykańskiego, jeśli jest on wysyłany do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak skutecznie doręczyć decyzję administracyjną osobie przebywającej w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Kiedy dokonuje się diagnozę oceny dojrzałości szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Kiedy odliczyć VAT, jeśli otrzymano tylko duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto jest właściwy do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Który organ powinien wydać decyzję zmieniającą kwotę zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakiej formie wnioskodawca powinien uzyskać zaświadczenie o zgłoszeniu projektu robót geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jakim paragrafie ująć wydatek związany z zakupem klimatyzatora wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić minimalne wynagrodzenia dla nowo zatrudnianych lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować nakaz zapłaty z weksla?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W którym kraju opodatkować przychody ze świadczenia usług nadzoru budowlanego na terytorium Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką VAT refakturować na klientów szkoły pływania koszty wykupionego na ich rzecz dostępu do basenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Co pracodawca powinien zrobić z zawiadomieniem o skutkach choroby zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne