Questions and answers

Czy podatnik ma obowiązek złożenia informacji VAT-23 i korekty deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pomimo braku zmiany sytuacji dochodowej i osobistej należy zwiększyć zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownik może skorzystać z opieki nad dzieckiem w ramach zatrudnienia dodatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przepisy pozwalają fizjoterapeucie na samodzielną zmianę rodzaju zabiegów zleconych przez lekarza w skierowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy przy analizie narażenia zawodowego sumuje się frakcje wdychalną i respirabilną manganu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przyznanie akcji fantomowych generuje przychód po stronie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usługi od brytyjskiej firmy doradczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka powinna obciążyć podwykonawcę notą księgową za brakujący materiał czy fakturą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy umowa powiernictwa zawarta z siostrą podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy nauczyciel ma prawo do dodatku za wysługą lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wejście w życie RODO wpłynęło na uprawnienia dotyczące uzyskania wypisu z rejestru gruntów i budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy wnioskodawcy uczęszczającemu do Policealnej Szkoły Zawodowej przysługuje świadczenie z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wójt jest zobowiązany do wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wójt może wyrazić zgodę na rozłożenie kwoty sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu na dwie części?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy wydatki poniesione na utwardzenie terenu można ująć w kosztach poprzez amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wysłać stronie zawiadomienie o zmianie decyzji zasiłku pielęgnacyjnego w związku ze zmianą kwot od 01.11.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w związku ze zmianą od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego należy zmienić wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zapis art. 41a ust. 1 i ust. 1a u.o. dotyczy też podmiotu, który dysponuje pozwoleniem zintegrowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy za pracę ponad normę, która nie jest uzasadniona szczególnymi potrzebami pracodawcy należy wypłacić wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy zawarcie umowy odnowienia podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi u kolejnego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaka wartość powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej w przypadku gdy klient korzysta z kuponu Groupon?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak fundacja powinna rozliczać faktury administracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie działania może podjąć zamawiający odnośnie kary umownej, gdy wykonawca odmawia jej zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakiego rodzaju dochody są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie są możliwości uzgodnienia zmiany fragmentu inwestycji z tunelu na przebieg po otwartym śladzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jaki wymiar czasu pracy będzie przysługiwał nauczycielce, która prowadzi z uczniem zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak na gruncie PKWiU należy sklasyfikować usługi kominiarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego w PCC w przypadku udzielenia pożyczki w formie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczać koszty niezakończonej usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować niepełnosprawność i długotrwałą lub ciężką chorobę w sprawie z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek rodzinny z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakiej sytuacji można wystawić dokument DPR dla kodu z grupy 19?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić wartość bilansową wyrobów gotowych i wycenić inwentaryzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób podmiot może na podstawie art. 42 RODO certyfikować inne podmioty, względem zgodności z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

W jaki sposób stosować przepisy o jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym dniu pracownik rozpocznie tydzień pracy w związku ze zmianą systemu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Co może zrobić PINB w razie wniesienia skargi przez sąsiada, który nie był stroną postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Co powinna zawierać uchwała rady gminy w sprawie planu sieci szkół podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy bank ma obowiązek przekazać klientowi na jego żądanie kopię dokumentacji kredytowej dotyczącej tego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy czas dojazdu do klienta na obszarze wskazanym jako miejsce pracy jest traktowany jako czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy członek zarządu fundacji może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania na podstawie uchwały rady fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dochód spółki z o.o. jest również traktowany jako dochód Strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy do dochodu z zatrudnienia należy zastosować art. 5 ust. 4c u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor przedszkola korzystający z obniżonego wymiaru pensum może mieć przyznany dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy ekwiwalent za odzież roboczą można pomniejszyć proporcjonalnie do okresu, który pracownik przepracował?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy firma skupująca surowiec ma prawo gromadzić oraz przechowywać dane dotyczące stanu zdrowia dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieją regulacje dotyczące maksymalnej wielkości powierzchni gospodarczej w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy kierowca może zostać zatrudniony w zmianowym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy montaż lub zmiana nawietrzaków okiennych leży po stronie właściciela mieszkania czy wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne