Czy w sytuacji opisanej w pytaniu można wydać skutecznie decyzję zobowiązującą do zwrotu dotacji za 2016 r.? - OpenLEX

Czy w sytuacji opisanej w pytaniu można wydać skutecznie decyzję zobowiązującą do zwrotu dotacji za 2016 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sprawie dotyczącej zobowiązania do zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji oświatowej za 2016 rok we wrześniu 2020 r. wszczęto postępowanie karnoskarbowe. Również we wrześniu 2020 r. zobowiązany został skutecznie zawiadomiony o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zgodnie z art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji Podatkowej. W sierpniu 2021 r. została wydana decyzja organu I instancji, uchylona przez SKO do ponownego rozpoznania już w 2022 r. Postępowanie karnoskarbowe jest cały czas w toku - w fazie in rem, nigdy nie postawiono nikomu zarzutów, a ostatnie czynności wykonano ponad rok temu. Mam świadomość, że zgodnie z art. 44 Kodeksu Karnego skarbowego z końcem 2021 doszło do przedawnienia karalności.

Czy zatem nadal można wydać skutecznie decyzję zobowiązującą do zwrotu dotacji za 2016 rok i dodać okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia w ten sposób, że dodaję czas od zawiadomienia zobowiązanego o zawieszeniu do końca 2021 jako upływu okresu przedawnienia karalności. Czy do by oznaczało, że przedawnienie nastąpi dopiero w 2023 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX