Official Gazette

Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie komitetów monitorujących.

M.P.2007.64.728 | komunikat z dnia 7 września 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego.

M.P.2007.64.725 | zarządzenie z dnia 19 września 2007 r. | Akt jednorazowy

68. rocznica agresji sowieckiej na Polskę.

M.P.2007.64.723 | uchwała z dnia 14 września 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.62.714 | obwieszczenie z dnia 5 września 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.62.713 | obwieszczenie z dnia 5 września 2007 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2007.62.712 | obwieszczenie z dnia 7 września 2007 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

M.P.2007.62.710 | zarządzenie z dnia 6 września 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.61.709 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2007.61.708 | postanowienie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.61.707 | postanowienie z dnia 11 września 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.61.706 | postanowienie z dnia 10 września 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.61.705 | postanowienie z dnia 8 września 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.61.704 | postanowienie z dnia 5 września 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.61.703 | postanowienie z dnia 5 września 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.61.702 | postanowienie z dnia 5 września 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.61.701 | postanowienie z dnia 5 września 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.61.700 | postanowienie z dnia 5 września 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.61.699 | postanowienie z dnia 5 września 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.61.698 | postanowienie z dnia 5 września 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.61.697 | postanowienie z dnia 5 września 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.61.696 | postanowienie z dnia 5 września 2007 r. | Akt indywidualny

Indie-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Warszawa.2006.05.19.

M.P.2007.60.693 | umowa międzynarodowa z dnia 19 maja 2006 r. | Akt obowiązujący

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.60.692 | postanowienie z dnia 7 września 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.60.691 | postanowienie z dnia 7 września 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.60.690 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2007.59.688 | komunikat z dnia 7 września 2007 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2007 r.

M.P.2007.59.684 | obwieszczenie z dnia 3 września 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2007.59.682 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.59.681 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.59.680 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2007.59.679 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.59.678 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.59.677 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.59.676 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2007.59.675 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.59.674 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.59.673 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Dowódcy Wojsk Specjalnych.

M.P.2007.59.672 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Dowódcy Wojsk Specjalnych.

M.P.2007.59.671 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

M.P.2007.59.670 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

M.P.2007.59.669 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.

M.P.2007.59.668 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generałów i admirałów.

M.P.2007.59.667 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2007.59.666 | postanowienie z dnia 8 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senator Ewy Tomaszewskiej.

M.P.2007.59.665 | postanowienie z dnia 4 września 2007 r. | Akt indywidualny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2007.58.663 | obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

M.P.2007.58.661 | obwieszczenie z dnia 3 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2007.58.660 | uchwała z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Państwowej Inspekcji Pracy.

M.P.2007.58.657 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Obsadzenie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

M.P.2007.58.656 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

M.P.2007.58.655 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego.

M.P.2007.57.654 | komunikat z dnia 27 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2007.57.652 | obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2007 r.

M.P.2007.57.651 | obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.57.650 | obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2007.57.649 | obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji.

M.P.2007.57.648 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

M.P.2007.57.647 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

M.P.2007.57.646 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.57.645 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.57.644 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.57.643 | postanowienie z dnia 29 maja 2007 r. | Akt indywidualny