Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.2007.57.642 | postanowienie z dnia 26 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.57.641 | postanowienie z dnia 24 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.57.640 | postanowienie z dnia 24 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.57.639 | postanowienie z dnia 22 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Mołdowa-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Krynica.2006.09.07.

M.P.2007.56.629 | umowa międzynarodowa z dnia 7 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Czechy-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki. Wrocław.2000.01.13.

M.P.2007.56.627 | umowa międzynarodowa z dnia 13 stycznia 2000 r. | Akt obowiązujący

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2007.55.626 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2007.55.625 | obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2008.

M.P.2007.54.619 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.54.617 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2007.54.616 | obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2007.54.615 | obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwot wymienionych w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2007.54.614 | obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki.

M.P.2007.54.613 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2007.54.612 | postanowienie z dnia 22 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.54.611 | postanowienie z dnia 21 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.54.610 | postanowienie z dnia 18 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.54.609 | postanowienie z dnia 18 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2007.54.608 | postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014.

M.P.2007.53.607 | uchwała z dnia 24 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2007 r.

M.P.2007.52.606 | komunikat z dnia 9 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności.

M.P.2007.52.604 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.52.603 | postanowienie z dnia 15 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.52.602 | postanowienie z dnia 12 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.52.601 | postanowienie z dnia 10 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.52.600 | postanowienie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.52.599 | postanowienie z dnia 8 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2007.52.598 | postanowienie z dnia 7 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.52.597 | postanowienie z dnia 3 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.52.596 | postanowienie z dnia 3 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.52.595 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.52.594 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.52.593 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.52.592 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.52.591 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.52.590 | postanowienie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2006 r.

M.P.2007.51.587 | komunikat z dnia 22 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.50.584 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.50.583 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2007.50.582 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Chiny-Polska. Protokół o współpracy kulturalnej na lata 2007-2011. Warszawa.2007.05.25.

M.P.2007.50.580 | umowa międzynarodowa z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.50.575 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.50.574 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.2007.50.573 | uchwała z dnia 6 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2007.48.568 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców.

M.P.2007.48.567 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

M.P.2007.48.566 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2007.48.565 | uchwała z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.2007.48.564 | uchwała z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.47.559 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.47.558 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.

M.P.2007.47.557 | obwieszczenie z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy