Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.2007.88.958 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.88.957 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.88.956 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.88.955 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.88.954 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.88.953 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu.

M.P.2007.88.952 | postanowienie z dnia 20 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku.

M.P.2007.88.951 | postanowienie z dnia 19 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2007.87.950 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.87.949 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.87.948 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Rady Ministrów.

M.P.2007.87.947 | postanowienie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.

M.P.2007.87.946 | postanowienie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2007.87.945 | postanowienie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

M.P.2007.87.944 | uchwała z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.87.943 | uchwała z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Wybór sekretarzy Sejmu.

M.P.2007.87.942 | uchwała z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Wybór Trybunału Stanu.

M.P.2007.87.941 | uchwała z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.86.939 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.86.938 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2007.86.937 | obwieszczenie z dnia 25 października 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2007.86.936 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.86.935 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.86.934 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2007.86.933 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.86.932 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.86.931 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.86.930 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.86.929 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Antoniego Łosia.

M.P.2007.86.927 | postanowienie z dnia 10 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Adama Krzysztofa Struzika.

M.P.2007.86.926 | postanowienie z dnia 10 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2007.86.925 | uchwała z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Wybór wicemarszałków Senatu.

M.P.2007.86.924 | uchwała z dnia 5 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałków Sejmu.

M.P.2007.86.923 | uchwała z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Ustalenie liczby wicemarszałków Sejmu.

M.P.2007.86.922 | uchwała z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.2007.86.921 | uchwała z dnia 5 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2007 r.

M.P.2007.85.920 | komunikat z dnia 12 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

M.P.2007.85.916 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

M.P.2007.85.915 | uchwała z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres i warunki dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

M.P.2007.85.910 | uchwała z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres i warunki dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

M.P.2007.85.908 | uchwała z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres i warunki dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

M.P.2007.85.904 | uchwała z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie Jednostki Narodowej Europolu.

M.P.2007.85.903 | uchwała z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2007.85.902 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Dowódcy Marynarki Wojennej.

M.P.2007.85.901 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Dowódcy Marynarki Wojennej.

M.P.2007.85.900 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia wiceadmirała.

M.P.2007.85.899 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała Służby Więziennej.

M.P.2007.85.898 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała Służby Więziennej.

M.P.2007.85.897 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2007.85.896 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2007.85.895 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała dywizji.

M.P.2007.85.894 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2007.85.893 | postanowienie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.

M.P.2007.85.892 | postanowienie z dnia 5 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2007.85.891 | postanowienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2007.85.890 | postanowienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generałów.

M.P.2007.85.889 | postanowienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2007.85.888 | postanowienie z dnia 30 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2007.85.887 | postanowienie z dnia 30 października 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2007.85.886 | postanowienie z dnia 30 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni generalskich.

M.P.2007.85.885 | postanowienie z dnia 5 października 2007 r. | Akt indywidualny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

M.P.2007.84.883 | obwieszczenie z dnia 12 października 2007 r. | Akt utracił moc

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

M.P.2007.83.882 | komunikat z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Termin zakończenia działalności Komisji Weryfikacyjnej.

M.P.2007.83.880 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki.

M.P.2007.83.879 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zmienione wzory sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

M.P.2007.82.878 | komunikat z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

M.P.2007.82.877 | komunikat z dnia 26 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Wysokość stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2008.

M.P.2007.82.875 | obwieszczenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu.

M.P.2007.82.874 | obwieszczenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki.

M.P.2007.82.873 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2007.82.872 | postanowienie z dnia 12 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.82.871 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.82.870 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2007.82.869 | postanowienie z dnia 8 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny