Official Gazette

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2008.4.47 | obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.4.44 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.4.43 | postanowienie z dnia 4 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.4.42 | postanowienie z dnia 1 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.4.41 | postanowienie z dnia 1 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.4.40 | postanowienie z dnia 28 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.4.39 | postanowienie z dnia 27 września 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.4.38 | postanowienie z dnia 3 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

M.P.2008.3.36 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.3.35 | postanowienie z dnia 26 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.3.34 | postanowienie z dnia 21 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.3.33 | postanowienie z dnia 21 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.3.32 | postanowienie z dnia 21 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.3.31 | postanowienie z dnia 20 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.3.30 | postanowienie z dnia 20 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.3.29 | postanowienie z dnia 20 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.3.28 | postanowienie z dnia 19 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.3.27 | postanowienie z dnia 18 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.3.26 | postanowienie z dnia 17 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.3.25 | postanowienie z dnia 17 września 2007 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2008.2.24 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.2.23 | obwieszczenie z dnia 24 grudnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

M.P.2008.2.22 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.2.21 | postanowienie z dnia 20 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.2.20 | postanowienie z dnia 15 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.2.19 | postanowienie z dnia 15 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.2.18 | postanowienie z dnia 15 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.2.17 | postanowienie z dnia 14 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.2.16 | postanowienie z dnia 14 września 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2008.1.11 | postanowienie z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2008.1.10 | postanowienie z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.1.9 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.1.8 | postanowienie z dnia 29 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała dywizji.

M.P.2008.1.7 | postanowienie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.1.6 | postanowienie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.1.5 | postanowienie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.1.4 | postanowienie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.1.3 | postanowienie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.1.2 | postanowienie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.1.1 | postanowienie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO liŚ.

M.P.2007.100.1092 | komunikat z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wykaz substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych.

M.P.2007.100.1091 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2007.100.1086 | uchwała z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wejście Polski do strefy Schengen.

M.P.2007.100.1085 | uchwała z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 26. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

M.P.2007.100.1084 | uchwała z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Traktat reformujący UE podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r.

M.P.2007.100.1083 | uchwała z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

M.P.2007.100.1082 | uchwała z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wybór posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2007.100.1081 | uchwała z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy.

M.P.2007.100.1080 | uchwała z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2007.100.1079 | uchwała z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r.

M.P.2007.99.1078 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami.

M.P.2007.98.1077 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2008.

M.P.2007.97.1075 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2007.97.1074 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

M.P.2007.97.1073 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2008 r.

M.P.2007.96.1058 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc