Official Gazette

Zakres i warunki dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

M.P.2007.85.904 | uchwała z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie Jednostki Narodowej Europolu.

M.P.2007.85.903 | uchwała z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2007.85.902 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Dowódcy Marynarki Wojennej.

M.P.2007.85.901 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Dowódcy Marynarki Wojennej.

M.P.2007.85.900 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia wiceadmirała.

M.P.2007.85.899 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała Służby Więziennej.

M.P.2007.85.898 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała Służby Więziennej.

M.P.2007.85.897 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2007.85.896 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2007.85.895 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała dywizji.

M.P.2007.85.894 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2007.85.893 | postanowienie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.

M.P.2007.85.892 | postanowienie z dnia 5 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2007.85.891 | postanowienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2007.85.890 | postanowienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generałów.

M.P.2007.85.889 | postanowienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2007.85.888 | postanowienie z dnia 30 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2007.85.887 | postanowienie z dnia 30 października 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2007.85.886 | postanowienie z dnia 30 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni generalskich.

M.P.2007.85.885 | postanowienie z dnia 5 października 2007 r. | Akt indywidualny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

M.P.2007.84.883 | obwieszczenie z dnia 12 października 2007 r. | Akt utracił moc

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

M.P.2007.83.882 | komunikat z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Termin zakończenia działalności Komisji Weryfikacyjnej.

M.P.2007.83.880 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki.

M.P.2007.83.879 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zmienione wzory sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

M.P.2007.82.878 | komunikat z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

M.P.2007.82.877 | komunikat z dnia 26 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Wysokość stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2008.

M.P.2007.82.875 | obwieszczenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu.

M.P.2007.82.874 | obwieszczenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki.

M.P.2007.82.873 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2007.82.872 | postanowienie z dnia 12 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.82.871 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.82.870 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2007.82.869 | postanowienie z dnia 8 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2007.82.868 | postanowienie z dnia 26 października 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2007.82.867 | postanowienie z dnia 26 października 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.82.866 | postanowienie z dnia 26 października 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.82.865 | postanowienie z dnia 26 października 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.82.864 | postanowienie z dnia 26 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2007.82.863 | postanowienie z dnia 22 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2007.82.862 | postanowienie z dnia 22 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2007.82.861 | postanowienie z dnia 22 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2007.82.860 | postanowienie z dnia 22 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2007.82.859 | postanowienie z dnia 18 października 2007 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Senatu.

M.P.2007.82.858 | uchwała z dnia 5 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Publikacja listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

M.P.2007.81.856 | uchwała z dnia 25 września 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2007.80.855 | zarządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Mołdowa-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Kiszyniów.2007.06.04.

M.P.2007.80.853 | umowa międzynarodowa z dnia 4 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie w sprawie określenia punktu styku granic państwowych. Wilno.2005.10.27.

M.P.2007.80.851 | umowa międzynarodowa z dnia 27 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Ukraina-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie informatyzacji. Warszawa.2005.04.11.

M.P.2007.80.849 | umowa międzynarodowa z dnia 11 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.

M.P.2007.80.848 | postanowienie z dnia 29 października 2007 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2007 r.

M.P.2007.79.847 | komunikat z dnia 17 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.79.845 | obwieszczenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

M.P.2007.79.844 | zarządzenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Zwołanie pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.79.842 | postanowienie z dnia 24 października 2007 r. | Akt indywidualny

Zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.79.841 | postanowienie z dnia 24 października 2007 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.78.839 | obwieszczenie z dnia 16 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2007.78.838 | zarządzenie z dnia 22 października 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.78.837 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.78.836 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.78.835 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.78.834 | postanowienie z dnia 27 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.78.833 | postanowienie z dnia 27 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2007.78.832 | postanowienie z dnia 5 października 2007 r. | Akt indywidualny

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.

M.P.2007.77.831 | komunikat z dnia 17 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2007.77.829 | obwieszczenie z dnia 17 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008.

M.P.2007.77.828 | obwieszczenie z dnia 16 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.77.826 | postanowienie z dnia 27 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.77.825 | postanowienie z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.77.824 | postanowienie z dnia 5 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2007.77.823 | postanowienie z dnia 17 października 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.77.822 | postanowienie z dnia 9 października 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.77.821 | postanowienie z dnia 9 października 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.77.820 | postanowienie z dnia 9 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2007.77.819 | postanowienie z dnia 12 września 2007 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2007 r.

M.P.2007.76.818 | komunikat z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2007 r. w stosunku do września 2001 r.

M.P.2007.76.817 | komunikat z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2007 r.

M.P.2007.76.816 | komunikat z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2007 r.

M.P.2007.76.815 | komunikat z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny