Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2011.32.373

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 kwietnia 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 stycznia 2011 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 5/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju trzody chlewnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gawełek Mieczysław, 2. Kabat Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kalisz Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Cybulski Zbigniew, 5. Januszewski Andrzej Wincenty, 6. Kowalewski Marcin, 7. Szcześniak Marek Józef, 8. Urbanowski Roman Stanisław, 9. Wysocka Jadwiga, 10. Żółkiewski Zdzisław,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. insp. Nejman Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. podinsp. Durajski Ryszard Zdzisław, 13. insp. Stopczyk Zdzisław, 14. insp. Wiśniewski Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. podinsp. Dąbrowski Krzysztof Sylwester, 16. sierż. szt. Gniewaszewski Sławomir Krzysztof, 17. asp. szt. Koziróg Jarosław Witold, 18. mł. insp. Lewandowska Iwona Elżbieta, 19. mł. insp. Majewski Jerzy Grzegorz, 20. nadkom. Małolepszy Andrzej Sławomir, 21. mł. insp. Popławski Cezary Grzegorz, 22. podinsp. Rokicki Andrzej, 23. podinsp. Szulc Dariusz Andrzej, 24. asp. szt. Urbaniak Kazimierz Tadeusz, 25. podinsp. Wojtczak Marek,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Jagusiewicz Andrzej Janusz,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Jaracz Krystyna Danuta, 28. Jelińska Anna Maria, 29. Kubisz Leszek Bronisław, 30. Nikisch Jacek Stanisław, 31. Sosnowski Przemysław Krzysztof, 32. Szkaradkiewicz Andrzej Hubert, 33. Wojtalik Michał Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Górna Krystyna, 35. Piskunowicz Piotr Jan, 36. Witt Magdalena Maria,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

37. Celmer Leonora,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Gzella Mirosław Józef, 39. Otlewski Krzysztof Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Bocian Dariusz Marek, 41. Siekierkowski Przemysław Franciszek, 42. Spychalska Halina Jadwiga,

za zasługi w kultywowaniu tradycji muzycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Bułka Kazimierz,

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kotrzewski Henryk, 45. Piątek Janusz Stanisław, 46. Suszyński Zbigniew Ryszard, 47. Tokarz Henryk Marian,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Błajet Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Baranowski Krzysztof, 50. Kowalewski Sławomir, 51. Ślęzak Benedykt,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Kensik Jan, 53. Nowakowski Marian Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Wódecki Marek Mieczysław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Łukomski Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Barczak Piotr, 57. Matczak Ewaryst Zdzisław, 58. Modrzejewski Kazimierz, 59. Palmowski Benon Jan, 60. Wozniak Henryk,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Augustyniak Wasyl, 62. Czempiński Waldemar, 63. Giza Waldemar, 64. Pietrosiuk Romuald, 65. Puszkarska Grażyna, 66. Reszka Czesław, 67. Skarulis Józef, 68. Szafrańska Anna Teresa, 69. Szczygłowski Krzysztof Antoni, 70. Turyk Ryszard Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Chmielewska Paulina Stanisława, 72. Muszyński Andrzej, 73. Pasko Robert Andrzej, 74. Pietrosiuk Ireneusz Stanisław, 75. Zając Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Chodźko Adam Krzysztof, 77. Zacharjasz Sławomir,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Kubiak Wojciech Bartłomiej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. ks. Druch Leszek, 80. Sowiński Marek Stanisław, 81. Ziętkiewicz Alicja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Trojan Krystyna Józefa,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. ks. Kiełbasa Ludwik,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Baruś Zbigniew Jerzy, 85. Biernat Robert Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Błażejczak Dariusz, 87. Kosieniak Ryszard Jan, 88. Wójciak Piotr Józef,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Budz Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Łojek Andrzej, 91. Pawlica Józef,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Bernard Małgorzata, 93. Zając Bogumiła,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Nowak Jerzy Bogusław, 95. Pacholarz Piotr, 96. Pamuła Wanda,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Parys Alojzy Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Sonik Maciej Ryszard,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Barwiński Andrzej Kazimierz, 100. Dec Andrzej Julian, 101. Gałusza Teresa, 102. ks. Józefczyk Michał Józef, 103. Stasiewicz Ewa, 104. Surowiec Jan, 105. Tomaka Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

106. Szmyd Mariusz Józef, 107. Świątek Wiesław Ireneusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Bącal Barbara Małgorzata, 109. Kruk Helena, 110. Łagocka Kazimiera, 111. Micał Zbigniew, 112. Oczoś Anna, 113. Rusin Adam, 114. Sudoł Stanisława Józefa, 115. Ślęzak Tadeusz, 116. Tuszyńska Anna,

za zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Kołcz Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Sieńko Tomasz Adam, 119. Słabiak Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz Związku Strzeleckiego "Strzelec":

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Milewski Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

121. Dziuba Grzegorz Stanisław, 122. Magdoń Jacek, 123. Matuła Marek Andrzej, 124. Panek Piotr Józef, 125. Szcząchor Stanisław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. Brudniak Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Kopacz Aleksander Jacek,

za zasługi w kultywowaniu tradycji muzycznych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

128. Kochan Kazimierz, 129. Nowak Barbara Julia,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w promowaniu bezpiecznego budownictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

130. Roszkowski Kazimierz Witold,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

131. Krawczyk Helena Maria,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Czapiewski Stanisław Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

133. Jabłonowska Waja, 134. Mrozek Marzena, 135. Opitz Marek, 136. Orłowski Zbigniew, 137. Reszke Józef Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Dołęga Wanda, 139. Szałankiewicz Elżbieta Danuta, 140. Tendorf-Dołęga Robert Zygmunt,

za zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

141. Kul Marek,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

142. Skolimowski Jerzy, 143. Smarzyński Piotr,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w kultywowaniu tradycji muzycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

144. Prudel Norbert Krystian,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

145. Zawadzki Józef Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

146. Sas Jan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

147. Chłąd Józef, 148. Chobot Andrzej, 149. Droś Jan, 150. Kajdana Mieczysław, 151. Kleszcz Edmund,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

152. Kanios Andrzej, 153. Kwapiński Dariusz, 154. Kwasek Zygmunt, 155. Smulczyński Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

156. Hołody Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

157. Cukierski Zdzisław Jan, 158. Drobek Marta Agnieszka, 159. Dzieciuch Wojciech, 160. Mierzwińska-Mrugała Agnieszka, 161. Milewska Agnieszka Monika, 162. Napieracz Henryk, 163. Nasternak Zdzisław, 164. Stefaniak Witold Stanisław,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

165. Ciesielska Jerzyka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

166. Zagozdon Danuta.