Zwrot ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.26.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 11 lutego 1931 r.
w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Przy wywozie zagranicę poniżej wyszczególnionych wyrobów włókienniczych, wytworzonych na polskim obszarze celnym, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wyrobu tych towarów: przędzę, barwniki i chemikalja, podług następujących norm:
NAZWA TOWARUZwrot od 100 kg w złotych
białe wykończonebarwione
1.Tkaniny bawełniane, które w 1 kg wagi zawierają powyżej 15 m kw:
a) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem do 40 nici włącznie100.-150.-
b) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem powyżej 40 do 70 nici włącznie300.-350.-
c) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem powyżej 70 nici.450.-500.-
2.Tkaniny bawełniane, które w 1 kg wagi zawierają powyżej 10 do 15 m kw włącznie:
a) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem do 70 nici włącznie150.-200.-
b) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem powyżej 70 nici.250.-300 -
3.Tkaniny bawełniane, które w 1 kg wagi zawierają powyżej 4 do 10 m kw włącznie:
a) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem do 50 nici włącznie70.-120.-
b) zawierające w 1 cm kw osnowy j wątku razem powyżej 50 nici.120.-170.-
4.Tkaniny bawełniane, które w 1 kg wagi zawierają do 4 m kw włącznie50.-90.-
5.Welwety bawełniane prążkowane i wzorzyste110.-160.-
6.Aksamity bawełniane gładkie200.-250.-
7.Materjały bawełniane dziane metrowe:
a) wykonane z przędzy do Nr. 38 włącznie80.-130.-
b) wykonane z przędzy pow. Nr. 38 do Nr. 60 włącznie140.-190.-
c) wykonane z przędzy pow. Nr. 60.220.-270.-
8.Gotowe wyroby bawełniane, dziane bez dodatków:
a) wykonane z przędzy do Nr. 38 włącznie130.-180.-
b) wykonane z przędzy pow. Nr. 38 do Nr. 60 włącznie180.-230.-
c) wykonane z przędzy pow. Nr. 60 do Nr. 80250.-300 -
d) wykonane z przędzy pow. Nr. 80.450.-500.-
9.Gotowe wyroby bawełniane dziane z dodatkami tkanin, guzików i t.p.:
a) wykonane z przędzy do Nr. 38 włącznie150.-200 -
b) wykonane z przędzy pow. Nr. 38 do Nr. 60 włącznie200.-250.-
c) wykonane z przędzy pow. Nr. 60280.-330.-
10.Firanki bawełniane260.-
11.Tiul bawełniany:
a) o wadze 1 m kw do 50 gr włącznie520.-
b) o wadze 1 m kw pow. 50 do 75 gr włącznie270.-
c) o wadze 1 m kw pow. 75 gr240.-
12.Tkaniny wełniane barwione95.-
13.Tkaniny półwełniane barwione69.30
14.Tkaniny z jedwabiu sztucznego barwione51.50
15.Tkaniny półjedwabne barwione51.50
16.Dywany i chodniki z juty barwione44.-
17.Wyroby dziane wełniane barwione95.-
18.Wyroby dziane półwełniane barwione69.30
19.Wyroby dziane z jedwabiu sztucznego barwione51.50
20.Wyroby dziane półjedwabne barwione51.50
21.Odzież (ubrania, płaszcze)325.-
22.Koszule i kołnierzyki bawełniane: białe sztywne310.-
23.Koszule bawełniane miękkie360.-
24.Materjały filcowe wełniane metrowe barwione85.-
Zwrot cła z tytułu, wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne na podstawie zaświadczeń związków eksportowych, względnie izb przemysłowo - handlowych (§ 4), po stwierdzeniu wywozu towarów zagranicę.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, zachowując ważność na przeciąg 9 miesięcy od daty ich wystawienia i mogą służyć do uiszczania należności celnych za wszelkie towary, sprowadzane z zagranicy w każdym z urzędów, upoważnionych do wystawiania kwitów.
Wykazy związków eksportowych, względnie izb przemysłowo - handlowych, uprawnionych do wydawania powyżej wymienionych zaświadczeń ustala Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i ogłasza w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r. i obowiązuje do 31 grudnia 1931 r. włącznie. Jednocześnie z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 464) oraz z dnia 28 maja 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 43, poz. 371).