Zwrot ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.59.464

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU i HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 29 czerwca 1929 r.
w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Na podstawie art. 7 ustęp d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Przy wywozie zagranicę poniżej wyszczególnionych wyrobów włókienniczych, wytworzonych na polskim obszarze celnym, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wyrobu tych towarów: przędzę, barwniki i chemikalja, podług następujących norm:
Nazwa towaruZwrot od 100 kg » złotych
białe wykończonebarwione
1.Tkaniny bawełniane, które w 1 kg wagi zawierają powyżej 15 m kw:
a) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem do 40 nici włącznie100.-150 -
b) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem powyżej 40 do 70 nici włącznie300 -350 -
c) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem powyżej 70 nici450 -500.-
2.Tkaniny bawełniane, które w 1 kg wagi zawierają powyżej 10 do 15 m kw włącznie:
a) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem do 70 nici włącznie150.-200.-
b) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem powyżej 70 nici250,-300.-
3.Tkaniny bawełniane, które w 1 kg wagi zawierają powyżej 4 do 10 m kw włącznie:
a) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem do 50 nici włącznie70.-120.-
b) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem powyżej 50 nici120.-170 -
4.Tkaniny bawełniane, które w 1 kg wagi zawierają do 4 m kw włącznie50 -90.-
5.Welwety bawełniane prążkowane i wzorzyste110.-160.-
6.Aksamity bawełniane gładkie200.-250.-
7.Materjały bawełniane dziane metrowe:
a) wykonane z przędzy do Nr. 38 włącznie80.-130.-
b)""pow. Nr. 38 do Nr. 60 włącznie140.-190,-
c)""pow. Nr. 60220.-270.-
8.Gotowe wyroby bawełniane, dziane bez dodatków:
a) wykonane z przędzy do Nr. 38 włącznie130.-180.-
b)""pow. Nr. 38 do Nr. 60 włącznie180.-230 -
c)""pow. Nr. 60 do Nr. 80 "250.-300.-
d)""pow. Nr. 80450.-500.-
9Gotowe wyroby bawełniane dziane z dodatkami tkanin, guzików i t. p.:
a) wykonane z przędzy do Nr. 38 włącznie,150,-200.-
b)""pow. Nr. 38 do Nr. 60 włącznie200.-250.-
c)""pow. Nr. 60280.-330.-
10.Firanki bawełniane260.-
11.Tiul bawełniany:
a) o wadze 1 m kw do 50 gr włącznie520.-
b)"1 m kw pow. 50 do 75 gr wł.270.-
c)"1 m kw pow. 75 gr240.-
12.Tkaniny wełniane barwione95.-
13.Tkaniny półwełniane barwione69.30
14.Tkaniny z jedwabiu sztucznego barwione51,50
15.Tkaniny półjedwabne barwione51.50
16.Dywany i chodniki z juty barwione44.-
17.Wyroby dziane wełniane barwione95.-
18.Wyroby dziane półwełniane barwione69.30
19.Wyroby dziane z jedwabiu sztucznego barwione51.50
20.Wyroby dziane półjedwabne barwione51.50
21.Odzież bawełniana barwiona51.50
22.Odzież wełniana barwiona95.-
23.Odzież półwełniana barwiona69.30
24.Materjały filcowe wełniane metrowe barwione85.-
Zwrot cła z tytułu wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne na podstawie zaświadczeń związków eksportowych, względnie izb przemysłowo - handlowych, po stwierdzeniu wywozu towarów zagranicę.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, zachowując ważność na przeciąg 9 miesięcy od daty ich wystawienia i mogą służyć do uiszczania należności celnych za wszelkie towary, sprowadzane z zagranicy w każdym z urzędów, upoważnionych do wystawiania kwitów.
Wykazy związków eksportowych, względnie izb przemysłowo - handlowych, uprawnionych do wydawania powyżej wymienionych zaświadczeń, będą ustalane przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 5-go dnia po ogłoszeniu i obowiązuje aż do odwołania. Jednocześnie uchyla się rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 464), z dnia 6 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 678) oraz z dnia 3 listopada 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 879).
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 1930 r. (Dz.U.30.43.371) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 1930 r.