Zm.: rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.43.371

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 28 maja 1930 r.
o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 29 czerwca 1929 r. w sprawie zwrotu cel przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Paragraf 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 czerwca 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 464) otrzymuje następujące brzmienie:

"Przy wywozie zagranicę poniżej wyszczególnionych wyrobów włókienniczych, wytworzonych na polskim obszarze celnym, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wyrobu tych towarów: przędzę, barwniki i chemikalja, podług następujących norm:

Nazwa towaruZwrot od 100 kg » złotych
białe wykończonebarwione
1.Tkaniny bawełniane, które w 1 kg wagi zawierają powyżej 15 m kw:
a) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem do 40 nici włącznie100.-150 -
b) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem powyżej 40 do 70 nici włącznie300 -350 -
c) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem powyżej 70 nici450 -500.-
2.Tkaniny bawełniane, które w 1 kg wagi zawierają powyżej 10 do 15 m kw włącznie:
a) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem do 70 nici włącznie150.-200.-
b) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem powyżej 70 nici250,-300.-
3.Tkaniny bawełniane, które w 1 kg wagi zawierają powyżej 4 do 10 m kw włącznie:
a) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem do 50 nici włącznie70.-120.-
b) zawierające w 1 cm kw osnowy i wątku razem powyżej 50 nici120.-170 -
4.Tkaniny bawełniane, które w 1 kg wagi zawierają do 4 m kw włącznie50 -90.-
5.Welwety bawełniane prążkowane i wzorzyste110.-160.-
6.Aksamity bawełniane gładkie200.-250.-
7.Materjały bawełniane dziane metrowe:
a) wykonane z przędzy do Nr. 38 włącznie80.-130.-
b)""pow. Nr. 38 do Nr. 60 włącznie140.-190,-
c)""pow. Nr. 60220.-270.-
8.Gotowe wyroby bawełniane, dziane bez dodatków:
a) wykonane z przędzy do Nr. 38 włącznie130.-180.-
b)""pow. Nr. 38 do Nr. 60 włącznie180.-230 -
c)""pow. Nr. 60 do Nr. 80 "250.-300.-
d)""pow. Nr. 80450.-500.-
9Gotowe wyroby bawełniane dziane z dodatkami tkanin, guzików i t. p.:
a) wykonane z przędzy do Nr. 38 włącznie,150,-200.-
b)""pow. Nr. 38 do Nr. 60 włącznie200.-250.-
c)""pow. Nr. 60280.-330.-
10.Firanki bawełniane260.-
11.Tiul bawełniany:
a) o wadze 1 m kw do 50 gr włącznie520.-
b)"1 m kw pow. 50 do 75 gr wł.270.-
c)"1 m kw pow. 75 gr240.-
12.Tkaniny wełniane barwione95.-
13.Tkaniny półwełniane barwione69.30
14.Tkaniny z jedwabiu sztucznego barwione51,50
15.Tkaniny półjedwabne barwione51.50
16.Dywany i chodniki z juty barwione44.-
17.Wyroby dziane wełniane barwione95.-
18.Wyroby dziane półwełniane barwione69.30
19.Wyroby dziane z jedwabiu sztucznego barwione51.50
20.Wyroby dziane półjedwabne barwione51.50
21.Odzież bawełniana barwiona51.50
22.Odzież wełniana barwiona95.-
23.Odzież półwełniana barwiona69.30
24.Materjały filcowe wełniane metrowe barwione85.-
Po upływie trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zaświadczenia przewidziane w § 2 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 464) będą wydawane przez związki eksportowe, względnie izby przemysłowo-handlowe jedynie po stwierdzeniu przez nie, iż towary wyszczególnione w § 1 są wywożone do państw, będących dla nich bezpośredniemi rynkami zbytu.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 5-go dnia po ogłoszeniu i obowiązuje do 31 marca 1931 r. włącznie.