Wykaz związków eksportowych, względnie izb przemysłowo-handlowych, uprawnionych do wydawania zaświadczeń przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Monitor Polski

M.P.1931.72.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1931 r.